Poczcie Polskiej grozi upadłość - alarmuje Związek Zawodowy Pracowników.


Pocztowcy będą od stycznia dostawać mniej pieniędzy, niż przewiduje ustawa o minimalnej płacy. Spółka może mieć w ogóle problem z wypłatami - wynika z informacji "Rzeczpospolitej.

Sytuacja finansowa Poczty Polskiej z miesiąca na miesiąc jest coraz trudniejsza. Obecnie strata firmy szacowana jest na 700 mln zł, sprawia, że pracownicy spółki nie tylko nie otrzymali corocznej premii świątecznej i nie wynegocjowali podwyżek, ale od 2024 roku czeka ich wręcz obniżka względem ustawowej pensji minimalnej.

Związkowcy alarmują, że 80 procent pracowników poczty będzie zarabiać poniżej minimum krajowego. Poczta różnicę w wynagrodzeniach chce wyrównywać premią. Sytuacja jest  dramatyczna, że nie wiadomo, czy państwowy gigant będzie w stanie wypłacić pensje ponad 60 tys. pracowników zagrożone są wypłaty styczniowych pensji.

Centrala Poczta Polskiej informuje, że pensje wypłacane są na konta pracowników zgodnie z prawem - Osoby zatrudnione  i są  objęte zakładowym układem zbiorowym pracy otrzymują również inne dodatki.

Poczta Polska S.A. – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej oraz usług logistycznych. Spółka rozwija także obszar usług cyfrowych realizowanych poprzez platformę internetową – Envelo.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza