Rusza kwalifikacja wojskowa. Kogo wezwie wojsko?Wojewoda zachodniopomorski informuje o rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu gryfińskiego  odbędzie się w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie od 4 do 27 marca.


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się

Mężczyzn urodzonych w 2005 r.; mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osoby, które w latach 2022 i 2023:zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

Zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego, lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza