Podczas budowy obwodnicy odkryto szczątki żołnierzy Armii Czerwonej.


W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie dotyczące odkrytych podczas budowy obwodnicy Gryfina ludzkich szczątków, prawdopodobnie żołnierzy radzieckich.

Nawet kilkuset z nich zostało pochowanych w okolicach ulicy Armii Krajowej. Choć źródła mówią o ich powojennej ekshumacji, nie została ona wykonana prawidłowo. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Mieczysław Sawaryn, wiceburmistrz Tomasz Miler, zarząd PUK, GDDKiA reprezentował Łukasz Lendner - dyrektor oddziału.

Gmina Gryfino, która utrzymuje na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego cmentarz żołnierzy radzieckich, otrzyma dodatkową kwotę, powstaną za nią nowe kwatery.  W pracach uczestniczyć będzie także Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie. Inwestor budowy obwodnicy, GDDKiA Szczecin, zlecił dodatkowe prace ziemne wykonawcy inwestycji oraz wybrał specjalistyczną firmę, która zajmie się ekshumacjami.

Prace mają być zrealizowane do 15 marca, tak aby nie zakłócić procesu budowy obwodnicy.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza