Lepsze miejsca integracji w gminie Stare CzarnowoTym razem unijne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlic na terenie gminy Stare Czarnowo. Umowę wsparcia, 11 stycznia 2024 r., podpisał z wójtem gminy Marzeną Grzywińską wicemarszałek województwa Rafał Rosiński.

Unijne fundusze z PROW 2014-2020 pozwolą na wyposażenie sześciu świetlic. Będą to obiekty w miejscowościach: Stare Czarnowo, Kołbacz, Dębina, Kartno, Żelisławiec oraz Binowo. W ramach zadania zakupione zostaną meble, oświetlenie zewnętrzne solarne i klimatyzatory.

Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 89 tys. zł. Finansowa pomoc, która trafi do Gminy Stare Czarnowo za pośrednictwem Stowarzyszenia „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, to ponad 57 tys. zł.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza