Nowy wóz strażacki dla OSP w Trzcińsku – Zdroju. Uroczyste przekazanie samochodu [foto]


Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku – Zdroju pozyskała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki MAN TGM 18.320 4x4. W sobotę 24 lutego odbyło się uroczyste przekazanie nowego pojazdu połączone ze ślubowaniem członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

„Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych: średni samochód ratowniczo – gaśniczy”, zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, dotacja w kwocie 575 000 złotych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 199 988,00 złotych. Realizacja przedsięwzięcia była możliwa przy wydatnym wsparciu Gminy Trzcińsko – Zdrój, która na ten cel przeznaczyła dotację ze swojego budżetu w wysokości 549 988,00 złotych. Pozostałe 75 000 złotych pozyskano z Komendy Głównej PSP w Warszawie w ramach środków przeznaczonych dla jednostek KSRG.


Prześlij komentarz

Nowsza Starsza