Promocja książki Piotra Słomskiego pt. "Do zobaczenia, Kasztanku!" w GryfinieW związku z 84 rocznicą pierwszych masowych wywózek Polaków na Sybir, odbędzie się w Gryfinie, w sobotę, 10 lutego o godz. 18.30, w Sali Kominkowej Pałacyku Pod Lwami promocja książki Piotra Słomskiego pt."Do zobaczenia, Kasztanku!".

Pozycja autorstwa Piotra Słomskiego to interesująca propozycja książkowa będąca zbiorem wywiadów przeprowadzonych przez autora z osobami, które przeszły syberyjską gehennę, to znaczy były deportowane na daleki wschód Rosji Sowieckiej w czasach II Wojny Światowej. Na prawie 200 stronach umieszczono 23 wywiady pokazujące losy i przeżycia Polaków oraz ich potomków zamieszkujących przedwojenne Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, deportowanych na Syberię, a po wojnie osiadłych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Swoją książkę autor zaopatrzył w obszerne przypisy osadzające prezentowane relacje świadków historii w określonym kontekście politycznym, historycznym, geograficznym; przypisy te pozwalają też bardziej zrozumieć używane w tekście niektóre określenia. W książce są także rozmowy z 4 mieszkańcami Gryfina ( Józef Sikora, Franciszek Mikołajko, Jerzy Romaniuk, Józefa Rajfur).

Organizatorem wydarzenia jest gryfińskie koło Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza