Ubezpieczenie ładunku: co to jest i dlaczego jest potrzebne?


Transport towarów wiąże się z wieloma zagrożeniami, od uszkodzenia po całkowitą utratę. Brak wymogu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia często prowadzi do zaniedbania wykupienia polisy. W niektórych przypadkach prowadzi to do dużych strat finansowych. Aby wyeliminować ryzyko, trzeba wiedzieć, w jakich przypadkach sprawdzi się ubezpieczenie przewoźnika, a kiedy dla spedytora (właściciela) korzystniejsze będzie zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jeśli Twój ładunek wysyłany jest drogą morską, najprawdopodobniej jest on tak cenny, że narażenie go na ryzyko jest luksusem, na który nie można sobie pozwolić. I chociaż większość przesyłek oceanicznych dociera do miejsca przeznaczenia bez szwanku, Matka Natura jest nieprzewidywalna, co oznacza, że ​​mogą pojawić się problemy, które spowodują nieodwracalne uszkodzenie Twoich towarów.

Niestety, niektórzy spedytorzy myślą o tym i w efekcie o ubezpieczeniu, gdy jest już za późno. Myślimy, że pomocny może być krótki przegląd tego, czym jest ubezpieczenie cargo i dlaczego warto w nie inwestować.

Co to jest ubezpieczenie ładunku?

Ubezpieczenie ładunku zapewnia ochronę finansową przed wszelkimi ryzykami fizycznej utraty lub uszkodzenia ładunku na skutek czynników zewnętrznych podczas transportu, zarówno lądowego, morskiego, jak i powietrznego.

Choć przewoźnicy często posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ma ono ograniczenia. Na przykład generalnie nie obejmuje „siły wyższej” i zwykle ogranicza się do maksymalnej kwoty na kilogram ładunku w zależności od środka transportu, zwanej SDR (Specjalne Prawa Ciągnienia).

Warto jednak zaznaczyć, że prawie każda firma oferuje własne ubezpieczenia, jak np. LardiTrans, jedyne co chcielibyśmy Państwu doradzić to uważne zapoznanie się z warunkami.

Celem ubezpieczenia cargo jest zapewnienie Ci spokoju ducha, że ​​niezależnie od tego, co stanie się z Twoim ładunkiem, Twoje towary i Twoja inwestycja będą chronione. Z łatwością przekonasz się, że większość polis cargo chroni Cię przed zdarzeniami generalnie wyłączonymi z odpowiedzialności przewoźnika, takimi jak klęski żywiołowe, terroryzm, strajki, zamieszki i ryzyko niepokojów społecznych.

Ubezpieczenie ładunku na inne krytyczne wydarzenie ochroni Cię przed „General Average”. Jeśli nie znasz tego terminu, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak może na Ciebie wpłynąć złożenie roszczenia przez przewoźnika przewożącego Twoje towary.

Czym jest General Average?

General Average to stare prawo dotyczące ubezpieczeń morskich. Jest to proces, w ramach którego ci, których interesy zostały poświęcone, a ci, którzy w rezultacie ponieśli dodatkowe koszty, są następnie rekompensowani przez tych, których interesy zostały uratowane.

Na przykład:

Kontenerowiec ma na pokładzie 100 kontenerów. Jeden kontener zapala się, a płomienie rozprzestrzeniają się na dziewięć innych kontenerów. Wszystkie dziesięć kontenerów uszkodzonych przez ogień zostaje wyrzuconych za burtę, aby uratować pozostałych 90 kontenerów.

Wyrzucając te dziesięć kontenerów za burtę, ratuje się załogę i pozostały ładunek. W rezultacie ciężar strat poniosą wszyscy, a nie tylko ci, których kontenery zostały wyrzucone za burtę.

Tak więc, jeśli taki scenariusz miałby miejsce na kontenerowcu przewożącym Twoje towary, a Ty nie jesteś objęty ubezpieczeniem General Average, Twoje towary nie zostaną Ci wydane, dopóki nie zapłacisz swojej części ogólnego ubezpieczenia awaryjnego.

Jeśli Twój ładunek jest ubezpieczony, powinieneś uzyskać General Average od ubezpieczycieli, jeśli jednak nie, przed wydaniem ładunku wymagany jest depozyt w gotówce.

Kto powinien ubezpieczyć ładunek na czas transportu?

Ubezpieczenie może zapewnić sam nadawca/właściciel lub może stać się obowiązkiem przewoźnika. Ta ostatnia opcja oznacza obowiązkowe włączenie odpowiedniej klauzuli do umowy. Jeżeli go brakuje, zwiększa się ryzyko pozostania bez odszkodowania w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Aby uniknąć problemów, zaleca się wykupienie dodatkowej polisy, a nie żądanie jej od przewoźnika. Wyeliminuje to możliwość strat w przypadku, gdy ten ostatni nie zostanie uznany za winnego uszkodzenia lub całkowitej utraty ładunku. Kolejnym ważnym punktem jest kontakt z profesjonalnym przewoźnikiem, który doradzi w kwestiach ubezpieczeniowych, pomoże w rejestracji lub przejmie na siebie tę odpowiedzialność.

Co obejmuje ubezpieczenie cargo?

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia ładunku:
  • Odpowiedzialność za wszelkie ryzyka. Niezależnie od przyczyn całkowitej lub częściowej utraty ładunku podczas transportu ładunku, nastąpi odszkodowanie. Oznacza to zarówno banalną kradzież, jak i klęski żywiołowe. Pełna lista jest określona w umowie.
  • Częściowa odpowiedzialność. Występuje, gdy przepisane są tylko niektóre rodzaje ryzyka. Jeżeli uszkodzenie lub utrata ładunku nie nastąpiła w wyniku zdarzenia określonego w polisie, odszkodowanie nie zostanie przyznane.
  • Odpowiedzialność w razie wypadku. Oznacza straty finansowe powstałe w wyniku wypadku, jaki miał miejsce na przewożonym pojeździe.

Gradacja jest typowa dla każdego rodzaju transportu. Wykupując ubezpieczenie ładunku w Kazachstanie lub przekraczając granicę z innymi krajami, możesz wykupić dowolny z wymienionych rodzajów polis.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza