Wojsko na drogach w całej Polsce. Zakaz robienia zdjęć i filmów!


Po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych będzie odbywał się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych związany z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi.

Przejazd pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby jak w najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Pojazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

- W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, przede wszystkim nie wjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Zwracamy się również z apelem o nie publikowanie – zwłaszcza w obecnej sytuacji - informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje lub urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności - informuje w komunikacie Wojsko Polskie. 

STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Ćwiczenia potrwają do końca maja br.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza