Wybory samorządowe 2024: Kto wystartuje w wyborach do Rady Powiatu?


Poznaliśmy kilka nazwiska które znajdują się na listach kandydatów do Rady Powiatu Gryfińskiego. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. 


Oprócz wójtów i burmistrzów, wybierzemy również radnych do rad gminnych i rady powiatu oraz radnych sejmiku województwa. Pojawiły się już pierwsze nazwiska kandydatów, którzy powalczą o mandaty w powiecie gryfińskim. 

Powiat gryfiński podzielony jest na cztery okręgi wyborcze. Pierwszy obejmuje gminę Gryfino, kolejny to gminy Widuchowa, Banie i Stare Czarnowo, okręg nr 3 to gminy Chojna, Cedynia i Trzcińsko Zdrój i ostatni okręg obejmuje gminy Mieszkowice i Moryń. Powiat gryfiński z powodu zmniejszenia ilości mieszkańców "stracił" dwa mandaty i w nowej radzie będzie 19 radnych (dotychczas było 21). 

Zawiązały się już pierwsze komitety wyborcze. Start zadeklarował starostwa gryfiński Wojciech Konarski i jego komitet KWW Inicjatywa Samorządowa. Swoje listy wystawi również Platforma Obywatelska. Wciąż nie wiadomo czy PiS wspólnie z Solidarną Polską utworzą listy Zjednoczonej Prawicy oraz jak w wyborach samorządowych wystartuje PSL (czy pod wspólnym szyldem z Polską 2050 jako "Trzecia Droga"). 

Swój start zadeklarowała między innymi Izabela Karapulka z gmina Widuchowa. Z gminy Moryń wystartuje Hubert Krysiak (prezes OSP), Katarzyna Kupczyk (społecznik, organizator wielu wydarzeń rowerowych i nie tylko), Henryk Kaczmar (obecny radny powiatowy). Z gminy Banie wystartuje Katarzyna Tworek (dyrektor Domu Kultury). 

Kto może zostać radnym?

Kandydować na radnego rady powiatu może osoba, która ma prawo wybierania do rady powiatu, a więc wyłącznie obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tego powiatu.

Uwaga! Prawa wybierania nie mają osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu albo pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji lub komitetowi wyborczemu wyborców.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza