79. rocznica walk o przyczółek osinowski [foto]


W czwartek 21 marca przy pomniku Matek Polek w Osinowie Dolnym odbyła się wyjątkowa uroczystość. Tego dnia przypadła 79. rocznica walk o przyczółek osinowski. Z tej okazji władze samorządowe i zaproszeni goście spotkali się w tym symbolicznym miejscu, by uczcić pamiętne wydarzenia sprzed 79 lat.

W uroczystości wzięli udział: Gospodarz Gminy Adam Zarzycki, Zastępca Burmistrza Małgorzata Karwan, ksiądz kanonik dziekan Michał Kostrzewa, Radni Rady Miejskiej, sołtysi i przedstawiciele sołectw, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni oraz Szkoły Podstawowej w Piasku na czele z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym, dyrektorzy instytucji z terenu naszej gminy oraz szanowni mieszkańcy gminy Cedynia.

Zgromadzonych gości przywitała zastępca burmistrza Małgorzata Karwan, następnie wszyscy odśpiewali Hymn Państwowy.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wygłosił uroczyste przemówienie, nawiązując do symboliki pomnika Matek czekających z utęsknieniem na dzieci powracające z pola bitwy. Przypominał o tym, że Polska przez lata walczyła o to, by być wolnym krajem, ale wielu naszych rodaków musiało oddać życie za ta ojczyznę. Matki są najwyraźniejszym symbolem tamtych czasów.

Delegacje złożyły symboliczne biało-czerwone wiązanki pod pomnikiem. Dla wszystkich uczestników przygotowany był Piknik Patriotyczny, gdzie każdy mógł zjeść coś ciepłego.

O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbał Zespół Czciborzanie, którego członkowie zaprezentowali patriotyczne pieśni.

Ciekawym punktem programu była lekcja historii przygotowana przez Muzeum Regionalne w Cedyni. Dwie grupy rekonstrukcyjne przybliżyły młodzieży szkolnej ekwipunek i umundurowania z czasów wojennych. Grupa GRH „Festung Breslau” – prezentowała sanitariuszkę Pierwszej Armii Wojska Polskiego oraz postać spadochroniarza oddziałów SS, jako dodatkowe przedmioty mieli ze sobą radiostację oraz ekwipunek. Członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych i Archeologii Wojskowej „RATAJ” z Piły prezentowali Żołnierza Pierwszej Armii Wojska Polskiego w umundurowaniu zimowym wraz z pamiątkami z II wojny światowej.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza