Nowy wóz strażacki trafił do OSP w Różańsku [foto] [video]

Hucznie i z prawdziwą pompą mieszkańcy Różańska (gmina Dębno) i strażacy przywitali nowy wóz ratowniczo - gaśniczy dla OSP Różańsko. 

Pojazd na podwoziu marki Man to średni wóz ratowniczo - gaśniczy. Gmina na zakup pozyskała rządowe dofinansowanie, jej wkład własny wyniósł 400 tysięcy złotych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku powstała w 1947 roku. Posiada strażnicę oraz wóz bojowy Star 244 (od 2015). Dzięki inicjatywie strażaków, strażnica została rozbudowana o świetlicę i część socjalną (w latach 2005-2008). OSP Różańsko zrzesza obecnie 21 czynnych druhów strażaków.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza