Sąd rozstrzygnął sprawę w trybie wyborczym. Jarosław Płotkowski kontra Bartłomiej Wróbel [video]


KWW Jarosława Płotkowskiego, kandydata na burmistrza gminy Trzcińsko Zdrój otrzymało wezwanie w Trybie Wyborczym do Sądu Okręgowego w Szczecinie z powództwa obecnego burmistrza Bartłomieja Wróbla o rzekomym rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat wody pitnej w Babinie, nieodpowiednim gospodarowaniu ściekami, o likwidacji szkoły w Stołecznej i braku dostępu do wody pitnej w kranach w miejscowości Stołeczna.

Sprawa odbyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie a roszczenie zostało w całości oddalone. Wyrok jest prawomocny. 

- Wszystko co napisaliśmy o miejscowościach Stołeczna, Piaseczno i Babin jest prawdą, a Pan Burmistrz Bartłomiej Wróbel przegrał sprawę, którą sam wytoczył. (...) Jest nam niezmiernie przykro, że ze względu na brak rzetelnych argumentów do konfrontacji, Pan Bartłomiej Wróbel posuwa się do brudnej i nieczystej Kampanii Wyborczej. Grożąc nam Sądem i zastraszając ludzi. Będziemy walczyli o ludzi w naszej Gminie i o godne warunki do życia dla każdego mieszkańca Gminy Trzcińsko-Zdrój - poinformował na swoim profilu na Facebooku Jarosław Płotkowski. 


Poprosiliśmy o kometnarz w tej sprawie Bartlomieja Wróbla, który ponownie ubiega się o fotel burmistrza. Poniżej publikujemy otrzymane oświadczenie. 

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji przez Komitet Wyborczy Wyborów Jarosława Płotkowskiego, 13 marca 2024 roku, złożyłem wniosek do Sądu o nakazanie sprostowania. Podczas rozprawy 18 marca 2024 r. Sąd postanowił oddalić wniosek i ustalił, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.
Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny w postanowieniu sygn. akt. I Ns 7/24 stwierdził, „Wbrew założeniu wnioskodawcy sąd nie ocenił w niniejszej sprawie, czy wypowiedzi mieszkańców są zgodne z prawdą, a jedynie miał obowiązek ocenić, czy uczestnik opisał prawdziwy przebieg spotkań wyborczych.”
W tej sprawie Sąd nie badał prawdziwości stwierdzeń dotyczących przydatności wody do spożycia, likwidacji szkoły w Stołecznej, czy gospodarki ściekami, a wyłącznie fakt relacjonowania spotkań z mieszkańcami i odniósł się tylko do przebiegu tych spotkań.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza