Kolejne eko inwestycje cieszą oko mieszkańców [foto]

 W ramach  otrzymanego w lutym 2024 roku dodatkowego dofinansowania z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 560 000 zł, władze miasta Gryfina dokonały szeregu inwestycji, które mają na celu rozbudowę bazy zasobowej lokalnej zieleni i zielonej  infrastruktury oraz pozwalają efektywnie zdobywać wiedzę nt. naturę i przystosować się do zmian klimatycznych.

 W ramach wpływów wykonano następujące czynności: 

  • powstały 3 stałe ogródki edukacyjne w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Gryfinie;
  • placówki szkolne w Żabnicy, Gardnie, Radziszewie i Chwarstnicy doposażono w ławostoły edukacyjne oraz tablice edukacyjne;
  • zorganizowano 2-dniowe szkolenie nt. wykorzystania zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach w celu ich przystosowania do zmian klimatu;
  • utworzono miejski ogródek kieszonkowy z kolorowym napisem Gryfino w centrum miasta;
  • utworzono 2 ogrody deszczowe przy Przedszkolach nr 1 i nr 5 w Gryfinie;
  • doświetlono lampami solarnymi dwa tereny w mieście (Opolanka i Eko zakątek) oraz parking przy Krzywym Lesie;
  • wydane w ramach projektu publikacje (5 folderów) przetłumaczono na języki angielski i niemiecki i wydrukowano w łącznej ilości 5000 egzemplarzy;
  • nośnik informacyjny ulokowany na dziedzińcu Aquaparku Laguna wzbogacono o nowe treści informacyjno-edukacyjne dot. zmian klimatu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza