Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy EJF gemeinnützige AG a Gminą Banie zostało zawarte [foto]


Arkadiusz Augustyniak Wójt Gminy Banie podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy EJF Gemeinnützige AG a Gminą Banie.

W dniu 22 maja  przedstawiciele Gminy Banie: Arkadiusz Augustyniak Wójt Gminy, Izabella Senda Przewodnicząca Rady Gminy, Danuta Ostrowska Skarbnik Gminy uczestniczyli w m. Liepe /Niemcy/ w obchodach Dnia Europy. 

Odbyła się również konferencja partnerska Fundacji EJF oraz Euroregionem Pomerania Interreg. Udział w uroczystościach brali uczniowie szkół z terenu gminy Banie oraz przedstawiciele Domu Kultury. Uroczyście zawarte porozumienie deklaruje wzajemną współpracę w dziedzinie edukacji, spraw społecznych, kultury i turystyki i mamy nadzieję, że umożliwi pozyskiwanie kolejnych funduszy w celu dalszego rozwoju Gminy Banie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza