Absolutorium dla Zarządu Powiatu. Będzie komisja bezpieczeństwa w sprawie nielegalnych imigrantów [video]


Odbyła się III sesja Rady Powiatu w Gryfinie, podczas której przedstawiono Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok. 

Po przeprowadzeniu nad nim debaty radni udzielili Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2023 rok. Zarządowi Powiatu Gryfińskiego udzielono absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.


Podczas sesji jednymi z najbardziej aktywnymi radnymi byli między innymi Kamil Felichowski czy Hubert Krysiak i Paweł Nikitiński pytali o sprawę imigrantów w Osniowie Dolnym, o zwiększoną emisję niebezpiecznych związków chemicznych w rafinerii po drugiej stronie Odry, debatowali również nad sprawozdaniem, dopytując o poszczególne zagadnienia z nim związane. Sprawa nielegalnych imigrantów ma zostać rozpatrzona na komisji bezpieczeństwa.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza