II sesja Rady Miejskiej w Cedyni [foto]


W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Cedyni. Na początku spotkania Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Cedyni Krzysztofem Nowakiem wręczyli podziękowania sołtysom, którzy ustępowali z funkcji oraz listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, a także dla Przewodniczącej Zarządu Osiedla Cedynia.

Podczas obrad omawiane były sprawozdania z działalności jednostek budżetowych, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego w Cedyni oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przedyskutowane i wyjaśnione zostały również zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cedynia. Radni podjęli uchwałę o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cedynia, ustalili wynagrodzenie burmistrzowi Cedyni oraz wysokość diet radnym.

Wszystkie projekty uchwał przygotowane na II sesję Rady Miejskiej w Cedyni zostały przyjęte. Burmistrz Cedyni zaprosił mieszkańców na nadchodzące Dni Cedyni 2024, a także na inne zaplanowane w najbliższym czasie wydarzenia na terenie naszej gminy.

Podziękował również strażakom jednostek OSP z terenu Gminy Cedynia za usuwanie skutków burzy w dniu 27 maja. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza