Wybory sołeckie w gminie Trzcińsko Zdrój. Znamy sołtysów Tchórzna i Dobropola.


Zgodnie z ustalonym harmonogramem wyborów w dniu 4 czerwca  w Sołectwach Tchórzno i Dobropole odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich.

W Tchórznie spośród 35 stale zamieszkujących mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach, uczestniczyło 8 osób. W związku z brakiem kandydata nie wybrano sołtysa. O kolejnym terminie wyborów mieszkańcy zostaną powiadomieni.

W Dobropolu frekwencja podczas wyborów sołeckich wyniosła 52,69 %. Uprawnione do głosowania były 93 osoby, w wyborach wzięło udział 49 osób. Na sołtysa kandydowały dwie osoby Pani Dorota Mich i Pan Dariusz Szumiło. Sołtysem została Pani Dorota Mich.

W skład rady sołeckiej w Dobropolu weszli: Agata Zalewska, Agnieszka Wojciechowska, Paweł Wardaszewski, Jerzy Matusik.
Na zebraniu wyborczym obecny był Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdój Pan Bartłomiej Wróbel, który pogratulował nowo wybranej Pani Sołtys i członkom rady sołeckiej.

fot. Trzcińsko Zdrój.pl 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza