Dzięki wsparciu z DIROW powstały nowoczesne wiaty solarne [foto]


Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, których członkiem jest również gmina Moryń, zakończyła realizację ważnego projektu na terenie gminy Moryń. 

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 122 668 zł, w miejscowościach Młynary i Przyjezierze powstały dwie nowoczesne wiaty solarne przy ścieżce rowerowej.

Cel Inwestycji
Projekt miał na celu poprawę infrastruktury wiejskiej oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich. Wiaty solarne nie tylko poprawią komfort mieszkańców i turystów, ale również przyczynią się do promowania odnawialnych źródeł energii.

Opis Wiat Solarnych
Wiaty solarne zainstalowane w Młynarach i Przyjezierzu to nowoczesne konstrukcje wyposażone w panele fotowoltaiczne, które umożliwiają produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Energia ta może być wykorzystana do oświetlenia przestrzeni publicznych, ładowania urządzeń mobilnych oraz innych celów, wspierając tym samym ekologiczne rozwiązania w lokalnej społeczności.

Korzyści dla Społeczności
Inwestycja przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców i odwiedzających:Zwiększenie komfortu: Wiaty będą służyły jako miejsca odpoczynku, szczególnie ważne podczas upałów, gdy schronienie przed słońcem jest niezbędne.
Promocja ekologii: Instalacja paneli fotowoltaicznych zwiększy świadomość ekologiczną i promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
Poprawa infrastruktury turystycznej: Nowe wiaty będą atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej gminy, zachęcając do odwiedzin i dłuższego pobytu.

Wsparcie Finansowe
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 122 668 zł w ramach projektu Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej „BOCIAN” zrealizowanego w ramach działania w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Środki te zostały przeznaczone na zakup, instalację i uruchomienie wiat solarnych.


Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich to organizacja, która od lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia na terenach wiejskich. Poprzez realizację licznych projektów, wspiera zrównoważony rozwój, ekologiczne rozwiązania oraz aktywizację społeczności lokalnych.

fot. Moryń.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza