Martwe ryby w rzece. Badania potwierdziły niegroźną ilość złotej algi w Odrze.


Na zlecenie wojewody zachodniopomorskiego wykonano badania wody w Bielinku, gdzie w kilka dni temu znaleziono kilkadziesiąt śniętych ryb. Wodę w Odrze zbadali specjaliści Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Próbki pobrano w dwóch miejscach – w zbiorniku żwirowni oraz w rzece tuż przy ujściu do zbiornika. W obu ujawniono obecność złotej algi, ale w ilościach niezagrażających życiu ryb. 

O niebezpiecznym zakwicie złotej algi mówimy, gdy w litrze wody występuje 50 mln komórek. W zbiorniku żwirowni ujawniono 4,947 mln komórek/l, natomiast w ujściu do zbiornika 14,637 mln komórek/l.

Istnieją trzy stopnie alertowe wprowadzane przy konkretnych parametrach wody i obecności komórek złotej algi. W zbiorniku w żwirowni występuje stopień ostrzegawczy, natomiast w rzece Odrze przy ujściu do zbiornika występuje I stopień zagrożenia.

Aktualnie w żadnym miejscu na Odrze w województwie zachodniopomorskim nie zaobserwowano śniętych ryb. Rzeka jest w dalszym ciągu na bieżąco monitorowana pod kątem zagrożeń ekologicznych.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza