Poseł Czesław Hoc po naszych publikacja interweniuje w ministerstwach.

Pochodzący z naszego regionu poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc interweniował w sprawie dwóch zdarzeń, które wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej na arenie ogólnopolskiej. 

O obydwu zdarzeniach nasz portal informował jako pierwszy, mianowicie chodzi o sprawę śniętych ryb, które znalazły się w Odrze na wysokości Bielinka oraz rodzinę uchodźców, którą do Polski przywiozła niemiecka policja. O tych sprawach pisaliśmy w artykułach Odra znów skażona? Martwe ryby w rzece oraz Niemiecka policja wywiozła imigrantów do Polski? Incydent w Osinowie Dolnym.

Poseł przesłał zapytania w tej sprawie do Minister Klimatu i Środowiska oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikujemy poniżej pytania, które zostały przesłane do w/w instytucji. 

MSWiA
  1. Czy służby polskie (Straż Graniczna, Policja) i władze samorządowe gm. Cedyni czy też władze wojewódzkie były uprzednio poinformowane przez stronę niemiecką o zamiarze wywiezienia rodziny imigrantów z Bliskiego Wschodu do Polski?
  2. Czy to są nielegalni imigranci?
  3. Czy służby polskie odnotowały już poprzednio takie przypadki?
  4. Jakie pilne środki podjęto w kwestii przeciwdziałania takim incydentom oraz jakie konkretne działania podjęto w celu zapewnienia poczucia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego?

Readmisja to zespół procedur opisanych w porozumieniach dublińskich i w ich najnowszej formie, czyli rozporządzeniu Dublin III, które państwa Unii Europejskiej przyjęły dekadę temu. W okresie od 1 stycznia do 29 maja 2024 do Polski trafiło 336 osób


MSiK
  1. Czy odpowiednie służby (m.in.:WIOŚ, Wody Polskie, PSP, służby Sanitarno- Epidemiologiczne i Weterynarii oraz władze samorządowe i Urzędów Wojewódzkich (Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego) przedstawiły szczegółowy raport przyczyny śnięcia ryb na Odrze?
  2. Skąd zasadnicza rozbieżność rejestrowania obecności śniętych ryb na rzece Odrze w oparciu o materiały video i dokumentacji fotograficznej, a dokonanej wizji władz samorządowych w której takich śniętych ryb nie stwierdzono?
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza