Martwe ryby w rzece Odra. Komunikat władz gminy.

- W związku z otrzymaną informacją o śniętych rybach w zbiorniku wodnym w Bielinku informujemy o podjętych działaniach - przekazały władze gminy Cedynia.


W poniedziałek 10 czerwca pracownik Urzędu Miejskiego w Cedyni dokonał wizji w terenie wzdłuż brzegów Odry w Osinowie Dolnym. W nurcie rzeki nie stwierdzono śniętych ryb. O śniętych rybach w akwenie w Bielinku poinformowano Powiatowy i Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Również w tym dniu pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Obiekt Hydrologiczny Gozdowice dokonali kontroli odcinka rzeki Odry od km 645,0-674,0 i nie stwierdzili śniętych ryb. Zawiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, który podejmuje działania zgodnie ze swoimi kompetencjami i dokona poboru wody do badania. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza