V Chojeńskie Warsztaty Artystyczne. Ostatnie miejsca! [video]

Centrum Kultury w Chojnie zaprasza na wakacyjny, twórczy i kreatywny tydzień pod okiem wykwalifikowanej kadry.

OFERTA: 450 zł – półkolonie muzyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat (zajęcia w godzinach 10:00-14:00) oraz poczęstunek w przerwach. 800 zł – uczestnictwo w całodniowych warsztatach, poczęstunek w przerwach, obiad; wiek 11-15 lat. 

Zapisy i informacje - Aleksandra Bałachowska-Jagusz a.balachowska@ckchojna.pl tel. 914022001.

Zobacz materiał filmowy i fotorelację  z  finału  IV edycji wydarzenia.

Projekt Nr FMP-070-24 pt. ,,Chojeńskie Transgraniczne Warsztaty
Artystyczne” realizowane ze środków Funduszu Małych Projektów w
Programie Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie /
Branderburgia/ Polska 2021-2027 w zakresie celu szczegółowego 4.6:
Kultura i zrównoważona turystyka.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza