​​​​​​​Paweł Kućko nowym zastępcą wójta Starego Czarnowa


Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo, od 1 czerwca. Paweł Kućko powołany został na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Paweł Kućko pochodzi z Żelewa. Jest absolwentem dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera transportu oraz Politechniki Szczecińskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie zarządzania i logistyki.
Zawodowo związany był wyłącznie z dużymi organizacjami. Przez blisko 10 lat współpracował z Polską Żeglugą Bałtycką S.A. W latach 2005-2013 piastował funkcje kierownicze związane z zarządzaniem na kliku dużych promach morskich, w żegludze międzynarodowej. Od 2013 r. pracował w Akademii Morskiej w Szczecinie, na stanowisku zastępcy dyrektora, a przez następne 10 lat zarządzał jako dyrektor jednym z największych i najbardziej uznanych ośrodków szkoleniowych dla marynarzy w Polsce. Przez ostatni rok jako dyrektor kierował Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego, a także Ośrodkiem Szkoleniowym BHP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Audytor wewnętrzny. Odpowiedzialny za rozwój i doskonalenie systemu zarządzania jakością ISO 9001. Uczestnik i absolwent wielu szkoleń m.in.: z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej, komunikacji, motywowania i coachingu. Autor i realizator wielu koncepcji strategicznych i operacyjnych, a także opracowań analitycznych i projektów, podnoszących konkurencyjność i rentowność organizacji, w których pracował.
Prywatnie mąż i ojciec. Entuzjasta aktywnego stylu życia i zdrowego odżywania. Pasjonat kuchni, wędkarstwa i podróży. W wolnym czasie rozwija swoje zainteresowania realizując kolejne studia wyższe na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza