Wybory do Europarlamentu 2024. Jak oddać ważny głos?


W eurowyborach wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, czyli o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Nie jest tak, że w każdym kraju wybiera się tę samą liczbę posłów. Liczba ta jest ustalana każdorazowo przed wyborami. Najwięcej posłów wybierają w Niemczech - 96 (to jest maksymalna liczba startujących). W Polsce wybierzemy 53 posłów. Minimalna liczba posłów z danego kraju, jaka może wystartować to 6.

Wybory do PE 2024 - kandydaci

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest 13 okręgów. W każdym okręgu są listy z danych komitetów a na nich kandydaci.
Na poniższej liście przedstawiamy kandydatów z każdego okręgu. Aby oddać głos na swojego kandydata należy postawić znak X w kratce przy jego nazwisku. Musza to być co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Głos oddany na konkretnego kandydata jest niezwykle ważny. Europosłowie i europosłanki decydują bowiem o prawach, które realnie wpływają na różne aspekty życia obywateli Unii Europejskiej. Obywatele europejscy wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego, aby ich reprezentowali. Posłowie podejmują decyzje dotyczące gospodarki, zmian klimatu, migracji, praw człowieka, bezpieczeństwa, walki z ubóstwem i wielu innych.

Ile trzeba mieć lat, aby móc głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i oddania głosu na w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat. Jest to czynne prawo wyborcze, które można stracić na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub wyroku Trybunału Stanu lub przez bycie osobą ubezwłasnowolnioną.

Zmiana miejsca głosowania w wyborach europejskich. Co trzeba zrobić?

Jest możliwość zmiany miejsca głosowania w wyborach do PE. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zameldowania trzeba zgłosić się do gminy, w której chcemy oddać głos i złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Można to zrobić do 6 czerwca w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli nie wiemy, w jakim miejscu będziemy przebywać podczas wyborów europejskich, to warto wtedy mieć przy sobie zaświadczenie o prawie do głosowania. W ten sposób można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Aby otrzymać takie zaświadczenie, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy do 6 czerwca. To zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą głosować w Polsce?

Prawo do głosowania w wyborach europejskich ma każdy obywatel UE po spełnieniu określonych warunków. Jeśli obywatel UE chce zagłosować w Polsce, ale nie ma obywatelstwa polskiego, to musi złożyć wniosek w gminie, w której mieszka, o wpisanie do rejestru wyborców. Ponadto obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mają prawo do głosowania w dowolnie wybranym lokalu wyborczym, jeśli złożą wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić nie później niż trzy dni przed wyborami.

Jak zagłosować w wyborach do PE, gdy jesteś za granicą?

Jeśli przebywasz za granicą, to możesz wziąć udział w wyborach europejskich. Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek do konsula w formie ustnej, pisemnej, telefonicznej, telegraficznej, telefaksem lub w elektronicznie. Należy podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Dodatkowo, jeśli czasowo przebywasz za granicą, to należy podać miejsce wpisu wyborcy do spisu wyborców. Taki wniosek trzeba złożyć najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów.

Co zabrać ze sobą na wybory PE?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który umożliwi ustalenie tożsamości. Może to być dowód osobisty, e-dowód lub paszport.

Jak mogą zagłosować w wyborach PE osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają możliwość głosowania w formie korespondencyjnej lub przez pełnomocnika. Wybór głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Natomiast wniosek dotyczący głosowania przez pełnomocnika trzeba złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców. Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają również osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos w wyborach PE?

Aby oddać głos, trzeba potwierdzić swoją tożsamość członkom obwodowej komisji. Następnie otrzymamy kartę do głosowania z pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej. Nasz głos będzie ważny, jeśli postawimy krzyżyk w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Należy wybrać jedną osobę i postawić jeden krzyżyk - jeśli będzie ich więcej lub karta będzie bez żadnego krzyżyka, to głos będzie nieważny. Tak się stanie również wtedy, gdy postanowimy inaczej zaznaczyć nasz wybór - linie mają przecinać się wewnątrz kratki. Na koniec kartę trzeba wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%. Lokale wyborcze w całym kraju otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza