Uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni [foto]


Odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Cedyni. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Cedyni to pierwsza tego typu placówka w Powiecie Gryfińskim. Jej powstanie zostało zainicjowane z uwagi na zauważalne potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

Władze Cedyni, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, podjęły decyzję o inwestycji, która właśnie została zrealizowana.” – mówiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Magdalena Puzik. Opowiedziała ona również przybyłym gościom o koncepcji Centrum oraz o zastosowanych przy budowie technologiach i nowoczesnych rozwiązaniach. Pani kierownik przekazała głos burmistrzowi Cedyni Piotrowi Głowniakowi, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. 

W uroczystości uczestniczyli: Dawid Krystek – Wicewojewoda Zachodniopomorski wraz z delegacją;
ksiądz dziekan Michał Kostrzewa; Krzysztof Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni; Radni Rady Miejskiej w Cedyni; Sławomir Jasek – Burmistrz Morynia; Katarzyna Potapińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Moryniu; Krzysztof Tkacz – Burmistrz Mieszkowic; Paweł Wróbel – Wójt Gminy Widuchowa; Bożena Stawiarska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie; Anna Witek – Sekretarz Cedyni; Magdalena Krupińska Skarbnik Cedyni, Ewa Rozkrut – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu wraz z delegacją; Agnieszka Nowacka – Dyrektor Nadodrzańskiego Domu Seniora w Starej Rudnicy; Przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie; Krystyna Sowa -Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie; Krzysztof Drgas – przedstawiciel firmy Zakład Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o. o.;
Madalena Filińska, Róża Kozieł oraz Justyna Piasecka – Dyrektorzy jednostek oświatowych w Gminie Cedynia; Dorota Tondel – Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu; Michał Potapiński – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Cedyni; Wacław Gołąb – Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół; Zenon Blachnierek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni; Ariel Gruszczyński – Prezes OSP Cedynia; pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Ksiądz kanonik dziekan Michał Kostrzewa poświęcił wszystkie pomieszczenia ośrodka, odmawiając również modlitwę w intencji wszystkich przyszłych mieszkańców oraz pracowników tej placówki.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Cedyni Piotr Głowniak, ksiądz dziekan Michał Kostrzewa oraz Dawid Krystek – Wicewojewoda Zachodniopomorski.

Burmistrz Głowniak przedstawił uczestnikom uroczystości proces tworzenia Centrum, omawiając przygotowaną prezentację multimedialną. Już za kilka dni w placówce zamieszkają mieszkańcy. Centrum będzie tętniło życiem. Mieszkańcy otrzymają możliwości rozwoju. Będą mieli dostęp do różnorodnego wsparcia, adekwatnego do ich potrzeb. Będą mieli możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania, co wpłynie pozytywnie na jakość życia ich samych oraz ich rodzin.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza