Reklama [góra]

Kto zdobędzie tytuł Sołtysa Roku 2016?


Mieszkańcy terenów wiejskich mogą docenić pracę swoich liderów, zgłaszając ich do konkursu organizowanego już po raz czwarty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego „Sołtys Roku 2016”. 

Do 30 kwietnia 2016 r. w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego będą przyjmowane zgłoszenia. Na laureatów konkursu czeka tytuł oraz nagroda finansowa.

Celem konkursu jest pokazanie i nagrodzenie pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego. Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2015, oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe. Każda w wysokości 5 000 zł.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2016 r. w Wydziale Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (decyduje data wpływu zgłoszenia). Kandydatów mogą zgłaszać rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectw (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Laureatów konkursu wybierze kapituła konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 1 września 2016 r.

Dodatkowe informacje (regulamin, karta zgłoszenia) znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:
http://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/iv-edycja-konkursu-o-tytul-soltys-roku-216

Kazimierz Bejnarowicz, sołtys wsi Kołowo, laureat konkursu Sołtys Roku 2015
Laureatem konkursu "Sołtysa Roku 2015" został Pan Kazimierz Bejnarowicz, sołtys Kołowa w gminie Stare Czarnowo. Zwycięzca przysłużył się mieszkańcom wsi między innymi w sposób znaczący przyczyniając się do wybudowania boiska do siatkówki czy zainicjowaniem prac nad mini boiskiem do piłki nożnej. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.