Reklama [góra]

Niebezpieczne odpady na lotnisku? Wniosek wpłynął do Starostwa


Stacja przeładunkowa czy wysypisko śmieci? Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co chce na terenie poradzieckiego lotniska zrobić firma Eko Fiuk. 

We wtorek w artykule Wysypisko śmieci na poradzieckim lotnisku? Mieszkańcy są zaniepokojeni podjęliśmy temat o którym od kilkunastu dni mówiło się w kuluarach. Starostwo Powiatowe w Gryfinie dziś potwierdziło nam, że spółka Eko Fiuk 15 grudnia złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie i w obiektach bazy magazynowo - transportowej położonej w lotnisku. Jak się okazuje, teren, który wydzierżawiła wspomniana spółka nie ma 3000 metrów ale ponad 7000 metrów kwadratowych.

- We wniosku do zbierania wskazano 867 kodów odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym zmieszane odpady komunalne. Wniosek nie zawiera informacji o stacji przeładunkowej odpadów. Aktualnie toczy się postępowanie administracyjne, zbierane są dowody celem wydania stosownej decyzji tj.: wezwaliśmy wnioskodawcę o uzupełnienie złożonego wniosku, wystąpiliśmy do burmistrza Chojny o udzielenie informacji co do zgodności zamierzenia z przepisami prawa miejscowego, programem gospodarki odpadami oraz czy planowane zbieranie odpadów nie spowoduje zagrożenia życia, zdrowia ludzi oraz środowiska - informuje nas Maria Ilińczyk, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

W tym tygodniu rozmawialiśmy z przedstawicielem Eko Fiuka, który zaznaczył, że firma nie planuje utworzyć żadnego wysypiska a jedynie stację przeładunkową. Teren na którym spółka planuje gromadzić śmieci jest oddalony zaledwie o ok 1,5 kilometra od zabudowań mieszkalnych i osiedla. 

- Na pytanie czy podmiot ma szansę otrzymania zgody na utworzenia takiego wysypiska mogę odpowiedzieć tylko tyle, że Starosta może odmówić wydania zezwolenia jeśli wniosek nie spełnia wymogów art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli tych formalnych wymienionych w przepisie co należy załączyć do wniosku na zbieranie odpadów (np. NIP, Regon, tytuł prawny, szczegółowy opis metody zbierania, miejsce i sposób magazynowania, możliwości
techniczne i organizacyjne itd.) lub z przepisu art. 46 ust. 1, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska, jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego
- dodaje Maria Ilińczyk.

Spółka Eko Fiuk w konsorcjum ze Spółką Gmin Dolnej Odry zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych z gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.