Reklama [góra]

Eko Fiuk zmienia nazwę i odpowiada na publikację w Newsweeku


Firma Eko Fiuk, która odpowiada za gospodarkę odpadami na terenie Związku Gmin Dolnej Odry przekształciła się w ATF sp. z o.o. sp. k.. Do naszej redakcji dotarło oświadczenie firmy w związku z publikacją artykułu "Smród za stodołą" w tygodniku "Newsweek". 

O publikacji w Newsweeku pisaliśmy w artykule Minister uratował Eko Fiuka, firma zamiast przetwarzać odpady sypie je do dziury?. Autorzy tekstu, Michał Krzymowski i Wojciech Cieśla, sugerują, że ministerstwo pomogło firmie w załatwieniu pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności. 

- Uprzejmie informuję, że ATF wystąpiła do redakcji „Newsweek” z wnioskiem o Sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt. „Smród za stodołą” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli. Opublikowany tekst ATF odbiera jako próbę zdyskredytowania i obniżenia pozycji biznesowej przedsiębiorstwa. Prawnicy reprezentujący spółkę analizują publikację także pod kątem naruszenia dóbr osobistych - informuje nas Agnieszka Fiuk.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia, które zostało przesłane do naszej redakcji.

ATF (dawniej EKO FIUK) żąda od Newsweek sprostowania nieprawdziwych informacji

Spółka jako nieprawdziwe wskazuje informacje zawarte w artykule pt. "Smród za stodołą" z dnia 6.03.2017 r. Opublikowany tekst ATF odbiera jako próbę zdyskredytowania i obniżenia pozycji biznesowej przedsiębiorstwa.

Autorzy artykułu wiele miejsca poświęcili działalności spółki, przytaczając argumenty wprowadzające w błąd opinię publiczną. ATF domaga się sprostowania nieprawdziwych informacji na temat nieprawidłowości na składowisku spółki, stwierdzających że:

- nie były sortowane śmieci,
- śmieci były sypane do dziury w ziemi,
- marszałek województwa zachodniopomorskiego odmówił wydania zezwoleń na przetwarzanie odpadów w kompostowni odpadów oraz wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
- nie posiadano instrukcji prowadzenia składowiska,
- otrzymano decyzje Ministerstwa Środowiska na przetwarzanie oraz wytwarzanie odpadów w następstwie pozaformalnych kontaktów z ministrem Janem Szyszko.

W rzeczywistości spółka od 20 lat prowadzi działalność gospodarczą z poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych, wdrażając nowoczesne i bezpieczne technologie. Zawartą w powyższym tekście prasowym nadinterpretację potwierdza stanowisko Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami z dnia 17.03.2017r. w którym napisano "artykuł przedstawia całą sprawę w sposób wybiórczy. Brak w nim rzetelnego wyjaśnienia, że Minister Środowiska jako organ odwoławczy, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ma prawo do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie".

Podobnie sprawę ocenia Ministerstwo Środowiska w oświadczeniu z dnia 7.03.2017r. stwierdzając: "W toku tego postępowania nie wywierano żadnych nacisków na osoby je prowadzące, ani osoby te nie utrzymywały bezpośrednich, tym bardziej osobistych, kontaktów ze stroną postępowania".

ATF jest firmą rodzinną, działającą w sektorze zagospodarowania odpadów od 1997 roku, zbudowaną wyłącznie w oparciu o polski kapitał, zatrudniającą ponad 100 pracowników. Dzięki skutecznie realizowanym inwestycjom z powodzeniem konkuruje na lokalnym rynku województwa zachodniopomorskiego z oddziałami międzynarodowych koncernów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.