Reklama [góra]

Gmina nie chciała zapłacić za remont boiska, zmusi ją do tego Sąd?


Projekt mieszkańców Krzymowa dotyczący remontu boiska w ich miejscowości wygrał w 2013 roku w Budżecie Obywatelskim. Urząd Miejski w Chojnie ogłosił konkurs i wybrała wykonawcę, roboty zostały zrobione ale gmina nie chce za nie zapłacić. Sprawa trafiła do Sądu. Dotarliśmy do opinii biegłego, która jest druzgocąca dla urzędników. 

Rok temu w artykule Miało być boisko, jest ściernisko - jak (nie) zrealizowano Budżetu Obywatelskiego przedstawialiśmy sytuację do której doszło w Krzymowie. Urzędnicy twierdzą, że prace zostały wykonane nieprawidłowo a między skrajnymi punktami płyty boiska jest 90 cm różnicy. Remont wykonywała firma Rafała Skrzypka, według umowy z gminą koszt inwestycji miał wynieść nieco ponad 18 tysięcy złotych.

Po wykonanych pracach gmina stwierdziła, że nie zapłaci umownej kwoty i zaproponowała wykonawcy 8 tysięcy złotych (na tyle rzekomo wyceniono roboty). Sprawa trafiła do Sądu. 

Dotarliśmy do opinii biegłego wykonanej na zlecenie Sądu Rejonowego w Gryfinie, która jest druzgocąca dla gminy Chojna. Biegły nie tylko stwierdza, że wszystkie prace w umowie zostały wykonane ale wycenił je na znacznie więcej - ponad 54 tysiące złotych. 

- (...) Biegły stwierdza, że powód nie wykonywał remontu boiska piłkarskiego w Krzymowie tylko go zlikwidował i zgodnie z zapisem umownym wykonał nowe pełnowymiarowe boisko piłkarskie bez projektu budowlanego, który powinien być wykonany i Gmina Chojna powinna uzyskać pozwolenie na budowę. W ramach wykonania nowego boiska piłkarskiego powinien być sporządzony operat geodezyjny określający rzędne istniejącego boiska z którego by wynikało czy brakuje mas ziemnych do przeprowadzenia niwelacji terenu czyli jego wypoziomowania tak aby rzędna w każdym miejscu boiska była taka sama - czytamy w opinii biegłego - Powód wykonał cały zakres objęty umową. Wyrównał teren likwidując górki i doły czyli nierówności boiska. Biegły sporządził kosztorys na poziomie cen IV kwartału 2014 roku przyjmując średnie ceny (...). Biegły ujął wszystkie prace wykonane przez powoda. Wartość robót wyniosła (...) brutto 54 898,58 złotych (...).

Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się w czerwcu.

W chwili obecnej, urząd gminy w Chojnie, nie chce komentować danej sprawy.

- (...) Ze względu na toczące się postępowanie, które jeszcze nie zostało zakończone stoimy na stanowisku, że temat ten nie powinien być komentowany i rozstrzygany na łamach prasy przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd.
Możemy jedynie dodać, że odpisy dokumentów istotnych dla sprawy są przekazywane do Urzędu Miejskiego w celu ustosunkowania się do nich. W przypadku wystąpienia niezgodności ze stanem faktycznym nasz odpowiedzi są przekazywane do Sądu za pośrednictwem Kancelarii Radców Prawnych, które reprezentują Gminę Chojna.   

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.