Reklama [góra]

VI Powiatowy Konkursu Przyrodniczo-Łowiecki "Leśna przygoda"


W piątek 26 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Baniach odbył się VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki "Leśna Przygoda" pod hasłem : "Zwierzęta leśne". Do udziału w konkursie zaprosiliśmy gimnazjalistów z naszego powiatu. W tym roku wzięło w nim udział 6 drużyn z pięciu gmin powiatu Gryfino.

Celem tej wspólnej akcji myśliwych, nauczycieli i uczniów jest propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą i wrażliwości na jej piękno.

Tradycyjnie dzień konkursu był bardzo uroczyście obchodzony. Gościliśmy sponsorów -Starostę Powiatu Gryfińskiego – Pana Wojciecha Konarskiego, Wójt Gminy Banie – Panią Teresę Sadowską, przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego Oddział w Szczecinie, Nadleśnictwa Myślibórz i Nadleśnictwa Gryfino, myśliwych z KŁ „Dziczy Las”, KŁ „Orlik”, WKŁ „Drop” i Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach.

W konkursie uczestniczyło 18 uczniów, reprezentujących gimnazja z Chojny, Gryfina, Mieszkowic, Gardna i Bań. Uczniowie musieli indywidualnie rozwiązać test zawierający 32 pytania, a następnie pracowali w 3-osobowych zespołach. Zadaniem każdego zespołu było rozpoznanie gatunków ptaków, ssaków, drzew i krzewów leśnych podczas prezentacji multimedialnej. W innych zadaniach uczniowie musieli wykazać się znajomością tradycji i gwary łowieckiej, między innymi rozpoznawali sygnały łowieckie.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani ciekawymi nagrodami – głównie był to sprzęt sportowy i elektroniczny - ufundowanymi przez Starostwo w Gryfinie, Urząd Gminy w Baniach, Nadleśnictwo Myślibórz i Gryfino, oraz koła łowieckie „Drop”, „Dziczy Las” i „Orlik”. W trakcie konkursu uczniowie mieli słodki poczęstunek, a na koniec imprezy zjedli obiad ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach.

Wyniki:
 1. Uczniowie: Sandra Czerniukiewicz Banie Izabella
  Pola Msłoń
  Aleksandra Budzińska
  Opiekun: Senda
 2. Uczniowie: Patrycja Michlewicz
  Oliwia Dalmata
  Wiktoria Henk
  Gimnazjum: Mieszkowice
  Opiekun: Bogusława Chojnacka

 3. Uczniowie:
  Wiktoria Sygit
  Karol Miler
  Ewa Jabłońska
  Gimnazjum: Chojna
  Opiekun: Anna Zatorska

 4. Uczniowie: Anna Kusiak
  Mateusz Janaszkiewicz
  Jerzy Stempiński
  Gimnazjum: Gryfino
  Opiekun: Katarzyna Ludwiniak

 5. Uczniowie: Nikola Banasik
  Karolina Szczepańska
  Ernest Taniukiewicz
  Gimnazjum: Gardno
  Opiekun: Ewa Mular

 6. Uczniowie: Katarzyna Bodys
  Siatczyński Mikołaj
  Kłopotek Nina
  Gimnazjum: Gryfino
  Opiekun: Żaneta Chodyniecka
Zwycięzcom gratulujemy !

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia. Takie spotkania kształtują właściwe postawy uczniów wobec przyrody, dają również możliwość poznawania tradycji i obyczajów łowieckich, wskazują prawdę o ogromnej pracy tych instytucji na rzecz ochrony przyrody. Dziękujemy zarządom kół łowieckich Orlik, Drop i Dziczy Las, władzom Powiatu Gryfino i Gminy Banie, Nadleśnictwu Myślibórz i Nadleśnictwu Gryfino, Dyrektorowi ZS w Baniach oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Organizator:
Izabella Senda

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.