Reklama [góra]

Umowy na remonty zabytków i bazy sportowej podpisane


Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią w Kołbaczu i baszta więzienna w Kołbaczu jeszcze w tym roku doczekają się remontu. Będzie do możliwe dzięki umowom podpisanym w Szczecinie w czwartek, 29 czerwca br. przez członek Zarządu Województwa Annę Mieczkowską i wójta gminy Stare Czarnowo Marzenę Grzywińską.

Fundusze na bazę sportową
Pierwsza umowa dotyczy remontu boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kołbaczu. To obiekt położony przy hali sportowej. Koszt modernizacji oszacowano na 100 tys. zł. Wsparcie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 18 tys. zł.

- Małe środki o dużym znaczeniu dla gminy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc - mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska. 

Boisko zostało wybudowane obok hali widowiskowo-sportowej w 2010 roku. Po kilku latach intensywnego użytku wymaga prac renowacyjnych. Obiekt jest ogólnodostępny, zarówno dla mieszkańców gminy, jak i uczniów Zespołu Szkół w Kołbaczu. Pierwszym etapem modernizacji będzie usunięcie obecnej nawierzchni. Następnie zostanie wyrównana istniejąca podbudowa i przeprowadzone będzie uzupełnienie braków, nierówności i ubytków. Finalny punkt prac to montaż nowej sztucznej nawierzchni wraz z pomalowaniem linii wyznaczającymi pole gry.

Środki na zabytki
Druga z podpisanych umów zakłada, że w baszcie więziennej w Kołbaczu wykonane zostaną dalsze prace modernizacyjne. Inwestycja realizowana będzie w 2017 roku. Jej koszt to 60 tys. zł a wsparcie Marszałka Województwa wyniesie 25 tys. zł.

- Troska o zabytki to nasza wspólna sprawa. Po tym, jak dbamy o dziedzictwo kulturowe ocenią nas
przyszłe pokolenia
- zauważa wójt Marzena Grzywińska.
Gotycka baszta powstała w I połowie XIV w. To jedyny tego typu obiekt o funkcji obronnej i więziennej w województwie zachodniopomorskim. Zabytek jest również częścią całego założenia Klasztoru Cysterskiego Kołbacz, uznanego w 2014 roku jako Pomnik Historii Rozporządzeniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Tegoroczny remont przewiduje odnowienie elewacji ścian od strony południowej i zachodniej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się już wykonać projekt remontu baszty a z funduszy gminnych przeprowadzono remont dachu zabytkowego obiektu.

Przy podpisaniu umowy obecni byli także radna województwa Ewa Dudar oraz radny powiatu gryfińskiego, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Adamski.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.