Reklama [góra]

Powiat z budżetem na 2018 roku, ponad 18 mln złotych na inwestycje [video]


Dokładnie 18 262 581,90 złotych zaplanował powiat gryfiński w wydatkach majątkowych. To rekordowa kwota na inwestycję. W czwartek 28 grudnia radni spotkali się po raz ostatni w 2018 roku aby uchwalić projekt budżety. 

Dochody budżetu zaplanowano na 84 476 953,74 zł, a wydatki w kwocie 92 206 953,74 zł. Deficyt w kwocie 7 730 000,00 zł ma zostać pokryty kredytem bankowym w wysokości 5 mln złotych i z własnych środków. Uchwała budżetowa przeszła większością głosów, wstrzymał się tylko radny Tomasz Mirakowski.

Wydatki majątkowe - plan na 2018 rok

Na remonty i przebudowy dróg powiat planuje wydać blisko 6,5 mln złotych. Największą inwestycją będzie również budowa nowego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 • Przebudowa drogi w Golicach i Gogolic, 
 • Przebudowa przepustu w m. Rurka – etap I,
 • Przebudowa drogi Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice,
 • Modernizacja tras dojazdowych do szkół, 
 • Roboty drogowe (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni) w gminach: Cedynia, Mieszkowice i Trzcińsko-Zdrój,
 • Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie,
 • Dofinansowanie przebudowy chodników w ciągach dróg powiatowych oraz budowy tras rowerowych, 
 • Utworzenie zakładu aktywności zawodowej,
 • Termomodernizacja DPS w Trzcińsku-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu i adaptacja części budynku na cele magazynowe, 
 • Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla osób niepełnosprawnych i wymiana posadzki w ZSO w Gryfinie (środki PFRON),
 • Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do rynku prac,
 • Modernizacja auli oraz przebudowa boiska sportowego w SOSW w Chojnie,
 • Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Chojnie,
 • Zakup sprzętu komputerowego i terapeutycznego oraz kserokopiarki,
 • Rozbudowa Szpitala Powiatowego,
 • Rudowa szpitala: instalacja c.o., wentylacja z rekuperacją, instalacja wodno – kanalizacyjna i ocieplenie ścian,
 • Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, 
 • Wykonanie rurociągu melioracji wodnych (Jezioro Orzechów),
 • Komputeryzacja i modernizacja instalacji elektrycznej Starostwa (ul. 11 Listopada),
 • Rezerwa inwestycyjna,
 • Dofinansowanie dla Gminy Gryfino budowy hali sportowej oraz Policji w Gryfinie,
 • Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych, instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii.

Wydatki - budżet 2018 

Największą kwotą po stronie wydatków są środki przeznaczone na jednostki oświatowe - to 21 169 173,94 zł. Na pomoc społeczną, w tym funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, DPS-u w Nowym Czarnowie, Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych (Domy Dziecka) i Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano 17 269 213,44 zł.

Zadłużenie

Planowany dług publiczny na koniec 2018 roku ma wynieść 12 670,00 złotych. Obecnie zadłużenie powiatu to nieco ponad 7,5 mln zł. Na zadłużenie składa się kredyt konsolidacyjny przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i  emisji obligacji oraz  zobowiązań ZOZ w wysokości 5 670 000,00 zł i kredyt długoterminowy  przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych  współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2 mln zł. Planowany kredyt na współfinansowanie adaptacji nieruchomości powiatowej na potrzeby szpitala oraz współudział w jego rozbudowie i realizacji zadań drogowych wyniesie 5 mln złotych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.