Reklama [góra]

Tak pracowali radni w gminie Mieszkowice – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat. 


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny, nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek. 

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu. 

Na początek zapraszamy do zapoznania się z danymi z gminy Mieszkowice

Łącznie przez całą kadencję radni złożyli ponad 90 interpelacji. Poniżej prezentujemy dane o frekwencji oraz liczbę interpelacji złożonych przez każdego radnego.

 • Eugeniusz Bieliński – 11 interpelacji / 94,12% frekwencja
 • Helena Chodyniecka – 16 interpelacji / 100% frekwencji
 • Marek Dobrowolski – 0 interpelacji / 91,18% frekwencji
 • Henrym Domaradzki – 0 interpelacji / 97,06% frekwencji
 • Bożena Dorywalska – 21 interpelacji / 100% frekwencji
 • Janusz Dymidów – 1 interpelacja / 97,06% frekwencji
 • Grzegorz Kaczmarek – 0 interpelacji / 88,24% frekwencji
 • Zbigniew Kmiecik – 1 interpelacja / 100% frekwencji
 • Józef Łuszczek – 0 interpelacji / 97,06% frekwencji
 • Stanisława Michalska – 0 interpelacji / 100% frekwencji
 • Konstanty Michałowski – 8 interpelacji / 100% frekwencji 
 • Bożena Nowak – 3 interpelacje / 94,12% frekwencji
 • Henryk Rzepczak – 13 interpelacji / 100% frekwencji
 • Maria Skowrońska – 6 interpelacji / 100% frekwencji
 • Maria Spirzak – 11 interpelacji / 100% frekwencji. 

Tutaj można zapoznać się z artykułem ze statystykami z gminy Mieszkowice, który publikowaliśmy rok po wyborach, w 2015 roku

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.