Reklama [góra]

Trwają porządki w gminie. Chojna wystąpiła z dwóch stowarzyszeń [video]


Radni zdecydowali, że gmina Chojna wystąpi z dwóch stowarzyszeń – Unii Miasteczek Polskich oraz Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. Według autorów uchwały brak jest wymiernych efektów przynależności gminy do tych stowarzyszeń. Innego zdania jest były zastępca burmistrza i zarazem prezes unii Wojciech Długoborski. 

W całym kraju jest 2478 gmin. W skład Unii Miasteczek Polskich wchodzi ich... 17 gmin (łącznie z Chojną). W uzasadnieniu projektów uchwał znalazła się informacja o kosztach, jakie co roku gmina ponosiła, pisaliśmy o tym w artykule Gmina wystąpi ze stowarzyszeń? „Brak wymiernych efektów”.

Według Wojciecha Długoborskiego dzięki obecności gminy Chojna w Unii Miasteczek Polskich udało się pozyskać duże środki finansowe: – Między innymi na rozbudowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie i wykonanie drogi Zatoń Dolna  Krajnik Dolny.

Barbara Rawecka w odpowiedzi poinformowała, że to pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie wykonywali zadania należne do Unii Miasteczek Polskich. Wyliczone zostały koszty wyjazdów, delegacji, materiałów, a nawet dodatek specjalny, który otrzymywał Wojciech Długoborski. Wszystkie koszty w ostatnich latach przekroczyły kwotę 60 tysięcy złotych...

Całą dyskusję pomiędzy burmistrz Barbarą Rawecką a Wojciechem Długoborskim można zobaczyć na nagraniu z sesji poniżej (od 00:59:00). 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.