Reklama [góra]

Mieli zająć się wysokością diet radnych. Projekt został zdjęty z porządku obrad [video]


Podczas czwartkowej sesji (tj. 28marca) Rady Miejskiej w Chojnie, radni mieli zająć się projektem uchwał dotyczącym wysokości swoich diet. 

Już na początku sesji wniosek o zdjęcie punktu  projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Miejskiej złożyła burmistrz Barbara Rawecka - w związku z pewnymi wątpliwościami, proszę o wycofanie punktu numer dziewięć. Dotyczy ten punkt zasad przyznawania i wysokości diet radnym.

W głosowaniu radni jednogłośnie przegłosowali zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 


Projekt uchwały przygotowany na sesję zakładał ustalenie zryczałtowanej diety w wysokości 50% półtorakrotność kwoty bazowej dla przewodniczącego rady (1342 zł), 38% podstawy dla wiceprzewodniczących i tyle samo dla przewodniczących komisji (1019 zł). Radny pełniący funkcję członków w dwóch komisjach miałby otrzymywać 27% podstawy naliczania (724 zł). W 2019 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 złote. Gdyby projekt przeszedł, diety radnych byłyby wyższe do tych, które otrzymują obecnie. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.