Reklama [góra]



Moryń inwestuje w oczyszczalnie ścieków oraz w drogi [foto]


Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu zostanie zmodernizowana, rozbudowana i dostosowana do unijnych wymogów. Wartość inwestycji wyniesie blisko 4,8 mln zł. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa podpisał umowę gwarancyjną przekazanie dotacji. 


85% tej kwoty to dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę, 13 marca 2019 r. 

Celem inwestycji jest redukcja zanieczyszczeń biogennych w ściekach. Dzięki przeprowadzonym pracom zwiększeniu ulegnie przepustowość oraz obliczeniowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, zgodnie z założeniami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Po zakończeniu inwestycji przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 1587 RLM.


Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego w grudniu 2018 r. konkursu w działaniu 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. O przyznanie dotacji mogły starać się: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne), przedsiębiorcy zajmujący się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz PGL „Lasy Państwowe” i jego jednostki organizacyjne. Na dofinansowanie miały szansę projekty zakładające: budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej czy budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

Jest to czwarty rozstrzygnięty konkurs w tym działaniu. Do tej pory przyznano na ten cel ponad 60 mln zł dofinansowania. Inwestycja realizowana przez Gminę Moryń powinna zakończyć się do 30 czerwca 2020 r.

W środę (tj. 13.03) burmistrz Józef Piątek podpisał także umowę przeznaczającą unijne środki na inwestycje drogowe w Moryniu. Modernizacja ułatwi mieszkańcom gminy bezpieczny dostęp do obiektów użyteczności publicznej oraz ścieżki spacerowej wokół murów obronnych. Na odcinku 60 metrów położona zostanie nowa nawierzchnia. Jezdnia zyska też stałą szerokość - 5 metrów. Działanie to otrzyma ponad 100 tys. zł wsparcia z PROW 2014-2020.


1 komentarz:

  1. Czekamy na wynik przetargu na oczyszczalnię, bo wykonawcy targowiska już ponad rok nie mogą wybrać moryńscy eksperci od wszystkiego.

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.