Reklama [góra]Na remont drogi udało się pozyskać środki zewnętrzne [foto]


Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich kontynuuje remont drogi wojewódzkiej nr 122. Trwa właśnie procedura przetargowa na wykonanie kontynuacji przejścia drogi przez Krzywin (gmina Widuchowa) oraz na odcinku do Kłodowa. 


- Droga wojewódzka nr 122 ma rosnące znaczenie komunikacyjne, gdyż prowadzi do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Zabudowa wsi ma charakter ulicowy. DW nr 122 spełnia tu wszystkie funkcje komunikacyjne - informuje na swoich stronach ZZDW w Koszalinie - Zakres robót w ogłoszonym właśnie przetargu, obejmuje przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 122 przez Krzywin ( etap II) oraz na odcinku Krzywin- Kłodowo. Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie blisko 1,97 km.

Planowane obecnie roboty składają się z dwóch części. Po stronie zachodniej, za przejazdem kolejowym planuje się przebudowę ulicy na długości 1,2 km. Jest to kontynuacja robót z lat poprzednich, polegająca na przebudowie jezdni ze spowolnieniem ruchu, budowie ciągów pieszo-rowerowych oraz budowie odwodnienia na całej długości.

Po stronie wschodniej miejscowości (Krzywin-Kłodkowo) przebudowany ma być odcinek drogi o długości około 0,77 km, położony na nienośnych gruntach. Nasyp drogowy posadowiono tu około 100 lat temu na warstwie gruntów organicznych (torfów), które odkształcają się i zapadają pod wpływem ciężkiego ruchu, wymagając ustabilizowania konstrukcji. Nierówności i nienormatywne łuki poziome stanowią olbrzymie zagrożenie dla ruchu. Przebudowa ma zostać zakończona do 16 października 2020 r. 

Na remonty udało się pozyskać środki zewnętrzne z programu Interreg. W poprzedniej edycji tego samego programu, w latach 2010-2011 została przebudowana centralna część miejscowości i była to przebudowa bardzo udana. Przebudowano wówczas 1,2 – kilometrowy, niebezpieczny i mocno obciążony ruchem pojazdów ciężkich, odcinek ulicy Królewieckiej. Zastosowano tu liczne elementy uspokojenia ruchu, takie jak wyspy kanalizujące ruch, odgięcia jezdni, azyle dla pieszych i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Poprawiono bezpieczeństwo zarówno podróżnych jak i mieszkańców Krzywina. Projekt przewidywał też budowę kanalizacji deszczowej, instalacji telekomunikacyjnej i energetycznej, a także ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5, 95 mln zł., z czego dofinansowanie z programu INTERREG IVA (EFRR) – 5,06 mln zł.

fot. ZZDW Koszalin

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.