Reklama [góra]

Uczniowie otrzymali stypendia Rady Powiatu w Gryfinie [foto]


Stypendia w Powiecie Gryfińskim to stały element wyróżniania i motywowania do nauki i osiągania sukcesów w edukacji. Podczas lutowej sesji Rady Powiatu wyróżniono najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu gryfińskiego. 


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zostali nagrodzeni stypendiami za szczególne wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019, poniżej przedstawiamy ich sylwetki. 

Ida Rumbuć 

Uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Angażuje się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. 

Była współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem debaty „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”.
Jest członkiem szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczestniczyła w quizie wiedzy o zawodach, zajmując drużynowo drugie miejsce.
Ida intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język angielski i szwedzki. 

W wolnych chwilach lubi czytać książki o tematyce kryminalistycznej. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i hotelarstwa. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku hotelarskim. Średnia ocen – 5,17
Natalia Ziembowska

Uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Aktywnie uczestniczyw życiu szkoły. W ramach koła teatralno-recytatorskiego brała udział w szkolnych przedstawieniach, była członkiem Samorządu Szkolnego oraz angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage. 

Jest pracowita i ambitna, z dużym zaangażowaniem rozwija swoje pasje, wiedzę i umiejętności. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i regionalnym. Brała udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu Geo-planeta oraz w wojewódzkim drużynowym konkursie Pomorska Liga Historyczna. 

Zajęła I miejsce w Festiwalu Piosenki Wojennej i Niepodległościowej oraz I miejsce w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, uczestnicząc w finale tego konkursu w Krakowie. Zdobyła także III miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Chrześcijańskiej, otrzymała też wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” w Szczecinie. oraz w konkursie Kolęd i Pastorałek.

W wolnym czasie Natalia spełnia swoje marzenia – uczy się grać na keyboardzie. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Teatralnych lub Wydziałem Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Średnia ocen – 5,11Anita Orszulak

Uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Cechuje się sumiennością i rzetelnością w wypełnianiu obowiązków szkolnych, w pierwszym półroczu uzyskała 100% frekwencję.

Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności związane z branżą gastronomiczną. Reprezentowała szkołę w eliminacjach okręgowych XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Zakwalifikowała się także do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Anita jest uczestniczką projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro”. Aktywnie włącza się w organizację przedsięwzięć realizowanych przez szkołę. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez Szkolny Klub Wolontariusza. Działa w kole teatralno-recytarorskim, była współorganizatorką polsko-niemieckiego czytania poezji Zbigniewa Herberta w ramach Dni Integracji i Ekumenizmu w Chojnie.

Współorganizowała i uczestniczyła w debacie „Czym jest dla ciebie wolność?” w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zasadami żywienia i dietetyką. W przyszłości chciałaby studiować na kierunku ekonomicznym lub dietetykę. Średnia ocen – 5,00Gracjan Jasnos 

Uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce, z sukcesami reprezentuje szkołę w licznych konkursach, jest m.in. laureatem wojewódzkiego konkursu plastyczno-multimedialnego „Tolerancja – jestem na TAK!”. Zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej i aktualnie przygotowuje się do kolejnego etapu. Awansował również do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Pomorska Liga Historyczna, którego wyniki poznamy w maju.

Gracjan otrzymuje stypendium naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Kwalifikacje dziś – dobra praca jutro!”. Uczestniczył w kursie Microsoft Technology Associate - Cloud Fundamentals i po zdanym egzaminie w języku angielskim otrzymał międzynarodowy certyfikat. W ramach tego projektu odbył również staż w lokalnej firmie jako informatyk, gdzie zyskał nowe doświadczenia i umiejętności. Gracjan jest uczestnikiem realizowanego przez szkołę projektu pn. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”. Uczestniczy także w wykładach na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W tym roku szkolnym Gracjan bierze udział w programie Cisco Networking Academy, przygotowując się do międzynarodowego egzaminu IT Essentials. Od dwóch lat realizuje innowację pedagogiczną „Od algorytmu do programu” zgłębiając wiedzę z zakresu programowania strukturalnego i obiektowego.

Razem z grupą uczniów i nauczycieli tworzy szkolną gazetę „Wióry” w której jest redaktorem naczelnym, działa również aktywnie w zarządzie Klubu Europejskiego „Douzelage”, jest przewodniczącym Samorządu Klasowego. Gracjan to uczeń bardzo inteligentny i kreatywny, ale też skromny i wrażliwy. Jego hobby to podróże, europeistyka, ekonomia społeczna państw świata, języki obce, informatyka oraz lotnictwo cywilne. W przyszłości chciałby dalej kształcić się w kierunku informatycznym, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Średnia ocen – 5,00

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.