Reklama [góra]

Zagłosuj na Warsztaty Rzemiosł Dawnych w programie "Społecznik"Trwa głosowanie na projekty z programu "Społecznik" na lata 2019-2021 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. O głosy walczy również Fundacja Droga Lotha.


O głosy mieszkańców walczy projekt warsztatów rzemiosł dawnych w Swobnicy, na który mają składać się pokazy walk rycerskich, nauka łucznictwa, kowalstwa czy ciesielstwa. 

Drugi wydarzeniem, które zostało zgłoszone przez fundację to  Gryfici- Ród wspierający Szpitalników. Tutaj na uczestników czekają wykłady naukowe i rekonstrukcje historyczne.

Kto może wziąć udział w głosowaniu?
  • Każda osoba – mieszkaniec / mieszkanka woj.zachodniopomorskiego, która w dniu głosowania ukończyła 16 lat może wziąć udział w głosowaniu oddając swój głos na:
  • 3 inicjatywy o zasięgu wojewódzkim,
  • 1 inicjatywę o zasięgu powiatowym (wg miejsca zamieszkania)

Niektóre powiaty wyczerpały pulę dofinansowania w I naborze, który odbywał się na przełomie maja i czerwca br. (choszczeński, gryfiński, koszaliński , myśliborski, pyrzycki, sławieński). Mieszkańcy tych powiatów będą mogli zagłosować jedynie na inicjatywy regionalne.

Łącznie do głosowania przeszło 118 inicjatyw, które otrzymały pozytywną ocenę formalną (ze 171 złożonych w naborze uzupełniającym II filaru) – 60 o zasięgu powiatowym i 58 o zasięgu regionalnym.

Jak głosować?

Aby głos był ważny należy głosować podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu jedynie raz.

Głosowanie w tym naborze jest dwustopniowe. Aby głos był ważny należy kliknąć w link otrzymany na podany adres e-mail. System wybiera.pl potwierdzi oddanie głosu w oddzielnej wiadomości e-mail.

Czy wszystkie inicjatywy otrzymają dofinansowanie?

Ważne jest zaangażowanie mieszkańców Pomorza Zachodniego w głosowanie. Aby inicjatywy w ramach II filaru mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć:

a) minimum 400 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
b) minimum 0,3% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 400 głosów dla Miasta Szczecin.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.