Festiwal Nauki - Dzień Głazu 2015


Festiwal nauki "Dzień Głazu" rozpoczął się posadzeniem drzew miłorzębu dwuklapowego na placu zabaw przy ul. Odrzańskiej w Moryniu. Drzewka o imionach: Bolek, Lolek i Miłek-Moryniatek posadziły uroczyście dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas „0” z Zespołu Szkół w Moryniu. Towarzyszyli im: Burmistrz Morynia Józef Piątek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu Krzysztof Konecki oraz opiekunowie grup. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Anna Piątkowska-Gątarek z Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Następnie, o godz. 10.30 w Kamiennym Ogrodzie wszystkich uczestników festiwalu oraz przybyłych gości powitał Burmistrz Morynia. Głos zabrali również panowie Ryszard Dobracki – były pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie oraz Adam Nowiński z Biura Informacji Turystycznej w Moryniu. Po oficjalnym otwarciu ok. godz.11.00 rozpoczęła się część naukowo-rekreacyjna, w której udział wzięły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Moryniu, gościnnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czelinie oraz dzieci z jednej ze Szkół Podstawowych ze Szczecina.

Wielką atrakcję przygotowały panie Justyna Relisko-Rybak - (Dyrektor Oddziału Pomorskiego) i Marzena Nowakowska z Państwowego Instytutu Geologicznego w Szczecinie, które zademonstrowały wyjątkowe skały i minerały. Dzieci mogły oglądać przez pryzmat skupiska skał, poznać ich właściwości, mogły dowiedzieć się wielu wspaniałych ciekawostek. Warsztaty rzeźby w drewnie i kamieniu przygotowane dla młodzieży gimnazjalnej przez zakład kamieniarski

i stolarski cieszyły się również ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia przeprowadził m.in. nasz rodzimy rzeźbiarz p. Wincenty Zalewski z Witnicy, pod kierunkiem którego młodzież wykonała ciekawe płaskorzeźby, rzeźby i drzeworyty. Nie mniejszą atrakcją były zajęcia plastyczne pod kierunkiem p. Mai Rumbuć instruktora z MOK w Moryniu – i tu dzieci próbowały odtworzyć magiczne wizerunki zwierząt z pradawnych czasów - bawoły, bizony, krowy, konie i jelenie – malując na dużych kartonach, z których potem tworzyły ściany prehistorycznych jaskiń. Najlepsze prace nagrodzono. Maluchy z młodszych klas mogły natomiast poznać pracę „chemika”czy „geologa”, mając do dyspozycji zabawki edukacyjne. Uwięzione w suchej glinie i gipsie szkielety dinozaurów, mamutów czy kryształów należało wydobyć za pomocą małego kilofka, a następnie złożyć szkielet w całość. Dzieci, które złożyły zabawki najszybciej zostały nagrodzone. Przeprowadzono również gry i konkursy sprawnościowe z nagrodami.

W tym samym czasie, tzn. od godz. 11.00 w sali Biura Geoparku trwały bardzo ciekawe wykłady. Pierwszą prelekcję pod tytułem „Kiedy nad Polską szumiały prehistoryczne morza” wygłosiły dzieci - Ewa, Hubert i Marcel - z koła geologicznego „Geo-Paleo” prowadzonego przez wspaniałego – emerytowanego już pedagoga p. Urszulę Kaczmarek. Dzieci wykazały się ogromną znajomością tematu, w sposób lekki i naturalny dzieliły się swoją wiedzą ze słuchaczami. Również bardzo ciekawe były następne wykłady pt. „Historia zaklęta w Bursztynie” i „Co (Morze) Lądolód”, wygłoszone przez p. Andrzeja Piotrowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie, który tak ciekawie opowiadał, że nawet młodsze dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem. Po wszystkich prelekcjach można było obejrzeć skamieliny i skamieniałości, które udostępniła z prywatnych zbiorów i opowiedziała historię ich nabycia w/w p. Urszula Kaczmarek.

Dla wszystkich uczniów i wszystkich zaproszonych gości przygotowano poczęstunek w postaci kiełbasek z ogniska i grochówki, który zakończył tę wspaniałą imprezę. Festiwal naukowy „Dzień Głazu” dofinansowany w ramach Funduszu Małych Projektów – INTERREG IVA - Euroregion Pomerania.

Organizatorem festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym w Szczecinie i Zespołem Szkół w Moryniu.

MOK w Moryniu składa wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy serdeczne podziękowania: Dyrekcji i naukowcom PIG-PIB w Szczecinie, p. Urszuli Kaczmarek, Dyrekcji

i nauczycielom z ZS w Moryniu, p. Ewie Szpejnie i Restauracji „Pod Rakiem”. Dziękujemy również uczestnikom i gościom z zagranicy biorącym udział w „zabawie”.

Marta Cacek
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza