Domy Kultury będą współpracować

Na zaproszenie Barbary Andrzejczyk - dyrektora Centrum Kultury w Chojnie, odbyło się robocze spotkanie integracyjne przedstawicieli domów kultury i stowarzyszeń z południa Powiatu Gryfińskiego. Poruszono wiele ważnych spraw dotyczących funkcjonowania placówek, rozwoju kultury w naszym regionie oraz możliwości nawiązania ściślejszej współpracy.

Aby nie zdarzały się przypadki nakładania się na siebie terminów ważniejszych imprez w sąsiednich gminach takich jak np. dni miast, wstępnie ustalono terminarz wydarzeń na rok 2016 rok. O ich ostatecznym kształcie zdecydują władze samorządowe ale wypracowana platforma współpracy, może pomóc w koordynacji ważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Podczas spotkania w pracowni chojeńskiej biblioteki, zaproponowano również współpracę w zakresie wymiany młodzieży i wspólnych podróży historycznych w ramach edukacji regionalnej. Ważnym elementem życia kulturalnego, obok działalności instytucji kultury, jest zaangażowanie społeczników skupionych w stowarzyszeniach. Podczas spotkania dyskutowano o zakresie współpracy z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami Stowarzyszenia Terra Incognita i Klubu Krótkofalowców. Wymiernym efektem jest powołanie platformy wymiany informacji o wydarzeniach kulturalnych w naszym regionie do której przystąpili wszyscy uczestnicy.

W spotkaniu udział wzięli: Marta Cacek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu, Barbara Nowicka - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, Barbara Andrzejczyk - dyrektor Centrum Kultury w Chojnie, Teresa Błońska - kierownik Biblioteki Miejskiej w Chojnie, Paweł Pawłowski - dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Radosław Skrycki - wiceprezes Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego "Terra Incognita", Paweł Szczygieł i Marek Blachnierek - przedstawiciele Klubu Krótkofalowców PZK SP1KZE w Chojnie oraz Krystyna Leddin - Biblioteka Miejska w Chojnie i Piotr Bogusław - koordynator działalności świetlic wiejskich i środowiskowych przy Centrum Kultury w Chojnie.

1 Komentarze

Nowsza Starsza