Reklama [góra]Dla kogo nowy wóz strażacki i remiza? [video]


Dyskusja na temat zakupu nowego wozu strażackiego i budowy remizy zdominowała dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Chojnie. Wstępnie zakładano realizację inwestycji w Lisim Polu i Nawodnej, podczas sesji podjęto zupełnie inną decyzję. Pozostaje również pytanie czy gminę stać na jakikolwiek zakup? 


Radni zajmowali się uchwałą w sprawie akceptacji kierunków działania Burmistrza Gminy Chojna w zakresie wspólnej realizacji projektu z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”. Wniosek w ramach projektu "Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdziałanie katastrofom" musi zostać złożony do 15 lipca. Partnerami projektu będą: Urząd Oder – Welse, Landkreis Barnim, Brandhaus Pinnow, Gmina Trzcińsko Zdrój, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Banie.

Według wstępnych kosztorysów koszt budowy remizy w Lisim Polu wyniósłby ok. 1.070.000,00 zł brutto; koszt budowy remizy w Nawodnej to ok. 960.000,00 zł brutto. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem to wydatek ok. 900.000,00 zł brutto. Dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów. 

Podczas obrad radny Jarosław Klisowski (na zdjęciu u góry) stwierdził, że nowy wóz powinien trafić do jednostki OSP w Krajniku Dolnym, argumentował to tym, iż w pobliżu jego miejscowości znajduje się kilka stacji paliw oraz rurociąg "Przyjaźń". Inni radni zastanawiali się czy w ogóle gminę stać na realizację inwestycji? Radny z Nawodnej Patryk Szczapa bronił realizacji zadania właśnie w jego miejscowości. Stanisław Drapaluk zaproponował aby zdjąć ten punkt z porządku obrad, wniosek nie został jednak przyjęty. Radni pozytywnie rozpatrzyli wniosek J. Klisowskiego by w uchwale wpisać Krajnik Dolny. 

Fragmenty dyskusji można zobaczyć w materiale wideo poniżej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.