Najzdolniejsi uczniowie otrzymali stypendia Rady Powiatu [foto]


Siedemnaścioro najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie tylko osiągnęli wysoką średnią ocen ale również wyróżniali się w konkursach przedmiotowych i tematycznych, otrzymało stypendia Rady Powiatu w Gryfinie. 

Uczniów zaproszono na sesję, która odbyła się 27 października. Rada Powiatu w Gryfinie przyznała im stypendia w dwóch kategoriach: za szczególne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe.

Poniżej prezentujemy sylwetki uczniów.

Piotr Oleszczyszyn otrzymał podwójne stypendium - za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za szczególne wyniki w nauce , jest uczniem IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik elektryk w ZSP nr 2 w Gryfinie. Zorganizowany i ambitny idealista. Jego pasją jest technika, fizyka oraz sport, który odgrywa w jego życiu duże znaczenie. Piotr jest rekordzistą województwa zachodniopomorskiego w 10-boju juniorów, a podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie zajął w tej konkurencji V miejsce. Na swoim koncie ma także IV miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów w 7-boju. Oprócz znakomitych wyników sportowych Piotr ma również rewelacyjne wyniki w nauce, czego potwierdzeniem jest jego – najwyższa w szkole – średnia ocen 5,2. W przyszłości chciałby zostać prezesem firmy technologicznej i trenerem wyróżniającego się klubu sportowego.

Stypendia za szczególne wyniki w nauce otrzymali:

Ida Rumbuć, uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole i 100% frekwencję. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach na poziomie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Aktywnie uczestniczy w pracach szkolnego Klubu Europejskiego Douzelage.  Bierze udział w realizacji projektu „Women in society” w ramach programu Erasmus+. Intensywnie rozwija swoje kompetencje językowe. Biegle zna i wykorzystuje w praktyce język szwedzki i angielski. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury i z tą dziedziną chciałaby związać swoją przyszłość. Średnia ocen 5,42

Kornelia Gil, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Ambitna, pracowita i odpowiedzialna. Z dużym zaangażowaniem rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Kornelia interesuje się lingwistyką i pisarstwem. W przyszłości chciałaby studiować rachunkowość i auditing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Średnia ocen 5,13

Wiktor Hadała, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki, jest ambitny i pracowity. Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych odnosząc wiele sukcesów. Jest członkiem szkolnego koła teatralnego oraz Szkolnego Klubu Douzelage. W wolnym czasie uprawia karate w UKS Karate Kyokushin Moryń. W przyszłości chciałby studiować ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim. Średnia ocen 5,13

Karolina Todorska to aktywna, zaangażowana w życie szkoły uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-medycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jest ambitna błyskotliwa i inteligentna. W kręgu jej zainteresowań znajduje się biologia, mitologia starożytna i sport. Bardzo lubi czytać książki. Poza tym, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i gra w piłkę nożną w klubie. Marzy o tym, by w przyszłości zostać lekarzem, najchętniej pediatrą. Średnia ocen 5,12  

Natalia Kowalska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu lingwistyczno-turystycznym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Inteligentna, sumienna, życzliwie nastawiona do ludzi. Interesuje się historią, geografią i sportem. Chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. W wolnym czasie czyta książki, gra w koszykówkę, biega oraz słucha muzyki. W przyszłości chciałaby studiować historię i zostać trenerem edukacyjnym. Średnia ocen 5,12.

Mikołaj Wypych, uczeń III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Uzdolniony w dziedzinie humanistyki, jak i przedmiotów ścisłych i zawodowych.  Zgłasza wiele inicjatyw sportowych i chętnie angażuje się w ich organizację. Jest także osobą aktywną społecznie i zaangażowaną we wszystkie akcje podejmowane przez szkołę. Jego zainteresowania to: sport, muzyka i filmy akcji. W wolnych chwilach spędza aktywnie czas na świeżym powietrzu. W przyszłości chciałby prowadzić własną firmę. Średnia ocen 5,08

Agnieszka Madczak, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Wzór sumienności w podejściu do nauki i obowiązków szkolnych. Oprócz tego jest świetnym sportowcem, wspierającym szkolną  kadrę koszykarską i siatkarską. Jest zorientowana na sukces i świadomie planuje swoją karierę naukową i zawodową.  Jej celem jest rozwijanie się w kierunku ekonomii i rachunkowości. W przyszłości chciałaby  reprezentować wzór zaangażowanej i doświadczonej szefowej znanej korporacji. Średnia ocen 5,08

Robert Wójcik, uczeń IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Interesuje się sportem, techniką, trendami zmian finansowych na rynkach ogólnoświatowych. W wolnej chwili czyta, lecz także aktywnie spędza czas na wojażach rowerowych. W przyszłości chciałby zostać prezesem liczącej się firmy np. maklerskiej. Średnia ocen 5,08

Joanna Żmuda, uczennica III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca w ZSP nr 2 w Gryfinie. Nie tylko osiąga znakomite wyniki w nauce, ale także aktywnie uczestniczy w życiu klasy. Jest skromna, niezwykle sumienna i obowiązkowa. Uwielbia słuchać muzyki, czytać książki, a także wędrować turystycznie. W przyszłości chciałaby uzyskać dobre wykształcenie umożliwiające założenie własnej firmy handlowej. Średnia ocen 5,07

Jacek Ceglarek, uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne i angażuje się w życie szkoły. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, brał także udział w wielu konkursach, m.in. Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym  oraz szkolnym konkursie wiedzy o religiach. Najbardziej interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną. W przyszłości chciałby zostać komentatorem lub dziennikarzem sportowym. Kierunku studiów jeszcze nie wybrał, ale prawdopodobnie będą to studia dziennikarskie w Warszawie. Średnia ocen 5,06

Aleksandra Pieloszczyk, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku ogólno-medycznym w ZSP w Chojnie. Sumiennie i rzetelnie podchodzi do obowiązków szkolnych. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% frekwencję, zdobyła drużynowo III miejsce Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Ulubionymi przedmiotami Oli są przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka i fizyka. Interesuje się literaturą zagraniczną oraz rysunkiem technicznym. Pasjonuje ją tworzenie plakatów informacyjnych oraz promujących konkretne akcje w szkole i poza nią. Marzeniem Oli są studia związane z marketingiem i reklamą, które byłyby idealną drogą do rozwijania jej pasji. Średnia ocen 5,06

Ewa Sokołowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w ZSP w Chojnie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Szkolnego. Z pasją rozwija swoje zainteresowania oraz talent wokalny. Angażuje się w przygotowania uroczystości szkolnych. Chętnie uczestniczy w obsłudze gastronomicznej imprez w szkole. Brała udział w licznych konkursach przedmiotowych m.in. konkursie umiejętności zawodowych na najciekawszy produkt oraz w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. Średnia ocen 5,05

Aleksandra Sadzewicz, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Interesuje się przedmiotami ścisłymi, reprezentowała szkołę w Kangurze Matematycznym, konkursie Wiedzy Prawno-Ekonomicznej, w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym oraz geograficznym „Geo-planeta”. Brała także udział w projekcie szkolnym „Tydzień zdrowego trybu życia” oraz reprezentowała szkołę w zawodach sportowych w piłce ręcznej i koszykówce. W wolnych chwilach lubi czytać książki i słuchać muzyki. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Średnia ocen 5,00

Paulina Pawłowska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-medialnym w ZSP nr 2 w Gryfinie. Zdyscyplinowana, odpowiedzialna i zawsze sumiennie podchodząca do obowiązków szkolnych. Chętnie pomaga słabszym uczniom w nauce. Lubi czytać, słuchać muzyki, chętnie spotyka się ze znajomymi. W przyszłości chciałaby zostać tłumaczem na skalę międzynarodową. Średnia ocen 5,00

Patrycja Scisłowska, uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Typ działacza i organizatora. Jest jednym z najaktywniejszych sportowców szkolnych, Uprawia lekkoatletykę i sporty zespołowe. Zdobyła mistrzowski tytuł w powiatowej licealiadzie siatkarskiej i 4 miejsce w województwie w koszykówce. Uczestniczy w wielu rajdach na orientację, również z sukcesami. Jest pracowita i odważna, nie boi się nowych wyzwań. Marzy o tym, by w przyszłości prowadzić swój własny duży hotel z basenem i SPA. Średnia ocen 5,00.

Jagoda Leśniak to zdolna, zdyscyplinowana uczennica III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w ZSP nr 2 w Gryfinie. Jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Posiada wyjątkowe umiejętności interpersonalne – sprawnie negocjuje, pomaga rozwiązywać konflikty w grupie, wspiera pracę zespołową w klasie i wpływa na pozytywne relacje wśród uczniów. Jest optymistycznie nastawiona do świata. Nie boi się wyzwań i zawsze stara się osiągnąć wyznaczone cele. Swoją przyszłość wiąże z logistyką, którą chce studiować zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Średnia ocen 5,00.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza