Spotkali się aby porozmawiać o przywróceniu posterunku policji w tej miejscowości


W Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach odbyły się konsultacje społeczne z udziałem lokalnego samorządu oraz przedstawicieli Policji powiatu gryfińskiego.

Komenda Powaitowa Policji w Gryfinie reprezentowana była przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie kom. Radosława Purtaka, Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie mł. insp. Miłosza Bogdańskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie asp. sztab. Grzegorza Klimka oraz Kierownika Posterunku Policji Widuchowa-Banie asp. Andrzeja Bielaka. W spotkaniu wzięła również udział wójt Teresa Sadowska

Reaktywacja posterunku ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, pomimo, że temat spotkania był ważny, wzięło w nim udział niewiele osób. 


Uczestnicy spotkania debatowali w sprawie możliwości przywrócenia Posterunku Policji w Baniach. W wyniku rozmów wypracowane zostało wspólne stanowisko, w myśl którego wszystkie strony dostrzegają potrzebę reaktywacji Posterunku. Uzgodnione zostały kierunki działań, które w przyszłości przyczynią się do realizacji założonego celu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza