Nie dla sprzedaży parku w Chojnie, członkowie Inicjatywy Samorządowej zbierali podpisy


Od początku tygodnia radni i członkowie Inicjatywy Samorządowej zbierali podpisy mieszkańców gminy Chojna pod petycją skierowaną burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego leżącego przy ulicach Dworcowa i Wilsona. 

- Działając w interesie publicznym mieszkańców Gminy Chojna oraz w interesie wnoszących, wnosimy petycję domagając się odstąpienia od sprzedaży terenu zielonego, parku, położonego przy ulicach Dworcowej i Wilsona oraz  przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców gminy. Teren zielony park położony jest jedynym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców gminy Chojna. W czasie pogody korzystają z niego dzieci na organizowanie zabaw, a starsi mieszkańcy na spacery. Teren jest podmokły i w czasie obfitych opadów tutaj zbiera się nadmiar wody - czytamy w petycji - w 2010 r. naczelnik Urzędu Miejskiego A. Witek w imieniu burmistrza poinformowała, że gmina ma przygotowanych kilka koncepcji na zagospodarowanie tego terenu. W tym zakresie nie wykonano żadnego ruchu. Wielokrotnie zasłaniano się Programem Naprawczym. W związku z ustąpieniem tego ograniczenia, my mieszkańcy, wnosimy o zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne.

Zebrano około 200 podpisów, co jest znaczącym głosem. W poniedziałek petycja trafi do burmistrza Chojny. 

List w sprawie wstrzymania decyzji o sprzedaży parku złożył w czwartek do burmistrza również przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza