Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów z regionu [foto]


Dyplomy potwierdzające uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczył we wtorek 19 lutego najzdolniejszym uczniom szkół średnich wicewojewoda Marek Subocz w towarzystwie wicekuratora oświaty Jerzego Sołtysiaka.

W uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział stypendyści, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów z wielu powiatów, również z gryfińskiego i myśliborskiego.

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 258 złotych miesięcznie. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.
fot. UW Szczecin
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza