Reklama [góra]Audyt ujawnił dlaczego ZGM stracił płynność finansową i musiał zostać zlikwidowany [video]


Dlaczego w ZGM powstały milionowe długi, które stały się przyczyną likwidacji zakładu? Czy Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonował prawidłowo? Między innymi na te pytania miał odpowiedzieć audyt sporządzony przez zewnętrzną firmę. Dokument własnie ujrzał światło dzienne.  Liczy 40 stron. 

Celem audytu była ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnie pod względem finansowym. Wyniki audytu miały na celu wskazanie przyczyn złej sytuacji finansowej jednostki, które w konsekwencji spowodowały podjęcie decyzji o jej likwidacji oraz usprawnienie działalności gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

Na koniec 2018 roku Gmina Chojna dysponowała 318 lokalami i zarządzała 15 wspólnotami mieszkaniowymi.

Nadzór nad ZGM powinien być prowadzony przez Radę Gminy, Burmistrza, odpowiednią komórkę organizacyjną w ramach urzędu lub inne osoby wskazane przez Burmistrza a zatrudnieniowe w urzędzie.

Dokument został omówiony podczas VII sesji Rady Miejskiej w Chojnie, która odbyła się w czwartek 28 marca. Nagranie z dyskusji można obejrzeć poniżej (od 34 minuty). 


Audytor negatywnie ocenia nadzór organu założycielskiego nad działalnością ZGM. W latach 2009 - 2018 Burmistrz gminy nie zlecił żadnej kontroli wewnętrznej w Zakładzie. Jednorazowo Komisja Rewizyjna w dniach 30.08.2016 - 04.04.2018 przeprowadziła kontrolę funkcjonowania ZGM. Wnioski pokontrolne wskazują na wątpliwości odnośnie rzetelności i prawidłowości funkcjonowania Zakładu. 

Audyt został wykonany przez Agnieszkę Dębicką, Certyfikowanego Audytora Sektora Publicznego. W dokumencie znajduje się analiza polityki finansowej, realizacji obowiązków wobec wspólnot, zarządzaniem, nadzorem gminy czy windykacją należności. 

W podsumowaniu znajdują się opinie dotyczące sytuacji organizacyjno - prawnej oraz finansowej zakładu. Według audytora na utratę płynności i w konsekwencji likwidację ZGM-u przyczyniły się między innymi: brak właściwej polityki czynszowej, stosowanie preferencyjnych stawek czynszu dla wybranych najemców, brak procedur regulujących najważniejsze procesy zachodzące w ZGM, rozkładanie należności na raty oraz umarzanie odsetek, brak właściwego nadzoru dyrektora nad pracą podległych pracowników czy brak programu oddłużeniowego dla najemców. Pełne podsumowanie publikujemy poniżej. 
O ZGM pisaliśmy wcześniej w artykułach:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do likwidacji
Koniec ZGM-u bliski? Radni zdecydują o likwidacji zakładu?
Polityczne emocje podczas przedostatniej sesji przed wyborami
Projekt o likwidacji ZGM-u zdjęty z porządku, ale został poddany pod głosowanie
Projekt uchwały likwidacji ZGM znowu przepadł
Prokuratura przyjęła zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza i byłego dyrektora ZGM
To będzie najdłuższa sesja w historii gminy, potrwa blisko miesiąc
Po raz czwarty nie zgodzili się na likwidację ZGM-u
Nie ma decyzji w sprawie likwidacji ZGM, uchwała zdjęta z porządku obrad
Po raz trzeci zajmą się likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej
Wiceburmistrzowi puściły nerwy – „radni szkodzą gminie”
Nie ma zgody na likwidację ZGM
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie do likwidacji? O losie ZGM-u zdecydują radni
Lokatorzy nie płacą a ZGM ma problem, brakuje ponad 1 milion złotych
ZGM odpowiada w sprawie zadłużenia mieszkańców

1 komentarz:

  1. nie za bardzo rzetelny jest ten audyt, gdyż w roku 2011 osobiście kontrolowałem wraz z komisją rewizyjną ZGM,a audytorka pisze, że nie było kontroli. Dokumenty powinny być w biurze RM. Pozdrawiam - JB

    OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.