Reklama [góra]Wielki sukces chojeńskiego technikum! Wysokie miejsce w rankingu szkół


Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy zajęło bardzo wysokie 7. miejsce w rankingu wojewódzkich techników 2020 stworzonym przez portal edukacyjny "Perspektywy". 


Za wysokie miejsce chojeńska placówka otrzymała tytuł "Srebrnej Szkoły 2020". W rankingu ogólnopolskim technikum w Chojnie zajęło 213. miejsce na 500. sklasyfikowanych placówek. Dodać należy, że wszystkich techników w Polsce jest ponad 2000!

Przy tworzeniu rankingu, kapituła oceniała szkoły za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych od wielu lat może pochwalić się dobrymi wynikami matur i egzaminów maturalnych. 

Tak dużego sukcesu gratulujemy nie tylko uczniom ale również nauczycielom i dyrekcji szkoły. 
Obsługiwane przez usługę Blogger.