Podziękowania dla firmy pogrzebowej "Sacrum"Właścicielowi i pracownikom Zakładu Pogrzebowego "Sacrum" w Dębnie słowa uznania i podziękowania za profesjonalną organizację, godną, pełną empatii obsługę ceremonii pogrzebowej

śp. Sławomira Trocińskiego

Serdeczne podziękowanie składa Żona i córki z Rodzinami
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza