Spotkanie dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych


W związku z realizacją na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Społecznik, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, serdecznie zapraszamy na spotkanie animacyjne.
Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca (wtorek) br. godz. 16.00 - 18.00 w budynku Biura Rady Miejskiej w Chojnie (sala posiedzeń), ul. Jagiellońska 2.

Spotkanie jest skierowane do:
Liderów i działaczy społecznych, realizujących lub planujących inicjatywy skierowane do mieszkańców.
Wnioskodawców Programu.
Realizatorów inicjatyw społecznych w ramach Programu..
Organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, planujących wnioskowanie
w Programie.

W programie spotkania:
Omówienie zasad Programu Społecznik.
Omówienie zasad pisania projektów, zgodnie z logiką projektową.
Omówienie zasad rozliczania projektów.
Dobre praktyki, rady i wskazówki dla wnioskujących i realizujących przedsięwzięcia.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Kuncewicz, animatorka lokalna Programu Społecznik
w subregionie E: powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki (e-mail: m.kuncewicz@karrsa.pl; tel.: 530 577 430)
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza